Skip to main content
Dátum: 
2019.04.16

Ézsaiás 42,1-4

SZOLGA

   Még ha a Máté evangéliuma 12. fejezetének 17-21. versei nem is erősítenék meg, akkor is kevés kétségünk lenne, hogy az, akire Jahve utal, mint "az én szolgámra", senki más nem lehet, mint az Úr Jézus. Csak Ő felelhetett meg azoknak a jellemvonásoknak, és tudta magára vállalni azt a nagy munkát, amely itt részletezve van. Ha másokról szól úgy az Ige, hogy az "én szolgám", akkor névvel van azonosítva: Ábrahám, 1Móz 26,24; Mózes, 4Móz 12,7; Dávid, 2Sám 7,5. Itt a szolgát tévedhetetlenül azonosítják jellegzetes tulajdonságai, valamint jelleme. Amikor annak nagyságára és fenségére gondolunk, aki "szolgai formát vett fel" Fil 2,7, szívünk imádatban borul le az ilyen leereszkedő kegyelem nagysága előtt.
   A 41. fejezet utal másokra, akiket választottak, vagy támasztottak, hogy megvalósítsák a szuverén Isten szándékait. Figyelmünk most arra irányul, akiben és akin keresztül a teljes isteni program teljesülni fog.
   Amikor, mint szolga, felveszi a munkáját, úgy látható az 1. versben, mint aki függő, mint akit Jahve támogat vagy tart fenn; aki Atyja gyönyörködésének állandó forrása, mivel mindig azokat cselekszi, "amelyek tetszenek neki", Jn 8,29. Egyértelműen ki volt jelölve, hogy elvégezze a munkát, ahogyan megerősítette a Szellem igazolása, azt a munkát, amely kiterjed minden nemzetre.
   A 2. versben látjuk a tökéletes fennköltséget, amely mindig hozzákapcsolódik szolgálatához. Sohasem igyekezett önmegvalósításra, sohasem törekedett népszerűségre. Szolgálatában "szelíd és alázatos" volt, és ebben a jellegében mondja nekünk: "tanuljátok meg tőlem", Mt 11,29.
   Minden helyzetben helyes ítélőképességgel járt el, mindig képes volt megfelelően cselekedni, vagy a körülményeknek megfelelően szólni kegyelemmel és igazsággal, tökéletes egyensúlyban.
   A 4. versben kifejezésre jut Jahve bizalma szolgájában, a következő nagyszerű megállapítással:" Nem alszik ki, és nem törik össze". Meg vagyunk győződve arról, hogy teljesen megbízható; fenntartás nélkül bízhatunk Őbenne. Szorgalmasan fog dolgozni, amíg a korszakok teljes programját véghez nem viszi azért, hogy "Isten legyen minden mindenekben", 1Kor 15,28.
   Jól mondhatja Jahve: "Íme, az én szolgám"!

Ézs. 42.1-4 Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek.