Skip to main content

04.19 Hegyes Nyíl

Dátum: 
2019.04.19

Ézsaiás 49,1-2

HEGYES NYÍL

   Amikor figyelmünk először fordult Jahve Szolgája felé a 42. fejezetben, azt olvastuk róla, hogy "törvényt hirdet a népeknek... tanítására várnak a szigetek", 1.4. v.
   A 42-55. fejezetekben látható a Szolga tevékenysége a neki adott munka végzésében mind Izráel nemzetére vonatkozóan, mind "a Föld végéig", 45,22.
   A 48. fejezeten végig a nemzettel foglalkozik, "Jákóbbal... Izráellel... Júdával", 1. v. Önfejű keménységük ellenére, 4. v., szíve velük együtt vándorol, 9.17. v. Ebben a fejezetben négyszer szólítja fel őket, hogy "figyeljenek" vagy "hallgassanak", de sajnos, azt kell mondania, hogy "nem hallottad", 8. v. "Bárcsak figyeltél volna"! 18. v. Önfejűségük eredményeként keresztülmennek majd a "nyomorúság kohóján", 10. v. Micsoda felelősség van azok vállán, akik hallják ezt a hangot, és tudnak valamit az Ő kegyelméről, mégis megtagadják az engedelmességet! 22. v.
   A 49. fejezetben a hívás szól a "szigeteknek... és... távoli nemzeteknek! 1. v. A Szolga most eljut a pogány nemzetekhez, amelyek egy eljövendő napon "tanítására várnak" majd, 42,4. Itt képet kapunk igaz emberségéről, 1. v., hogy igazságot szolgáltat a nemzeteknek; vö. Jn 5,27-tel. A jellem, amelyben cselekedni látjuk, olyan valakié, aki harcra készül, 2. v., "harcosé", 42,13, minthogy van kardja és nyila is. Az, hogy "szája éles kardhoz hasonló", emlékeztet bennünket János látomására, Jel 1,16; 19,15. János feljegyzi annak a kardnak a hatását is azokra, akik Őt elutasítják, "az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon", Jn 12,48.
   Egy kard, természeténél fogva a közelharc fegyvere. Másrészt viszont a nyíl hatása távolról érzékelhető. Az íjász kihegyezi a nyílvesszőt, hogy sima legyen, gyors és pontos a levegőn át. Jahve Szolgájának igazsága és kormányzása eljut a legtávolabbi partokra, "hadd tudja meg a Föld minden népe, hogy az ÚR az Isten, nincs más", 1Kir 8,60. Figyeljük meg, hogy mind a kard, mind a nyíl rejtve van a 2. versben, fenntartva Isten tökéletes időzítésének megfelelően. De, amikor használatba kerül, semmi sem fogja megakadályozni, hogy a hegyes Nyíl hibátlan pontossággal véghezvigye Isten akaratát.

Ézs. 49.1-2 „Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.”