Skip to main content

04.24 Igaz Szolga

Dátum: 
2019.04.24

Ézsaiás 53,9-12

IGAZ SZOLGA

   Az igazságosság lényeges és belülről fakadó tulajdonsága az Istenségnek. Isten, aki mindent ellenőriz, csak olyan módon cselekedhet, ami jellemének megfelel - igaznak kell lennie. Bármi, amit az emberrel kapcsolatban tesz, jogosnak kell lennie. Mindennek, amit Igéjében feljegyeztek, igaznak kell lennie; ezért tudjuk, hogy számíthatunk rá. Ahogyan Pál apostol szemléli Istennek bánásmódját Izráellel a Rómaiakhoz írt levél 9. fejezetében, felteszi a szónoki kérdést: "Igazságtalan az Isten"?, 14. v. Ennek feltételezése is bolondság.
   Az Ézsaiás 53,10 közepétől kezdve a fejezet végéig az Úr Jézust feltámadásában szemléljük. A vétkeink és törvényszegéseink miatti szenvedésen már túl van. A sérelmek, a zúzódások és a korbácsütések már többé nem fogják érni. Az igaz Isten meg van elégedve a munkával, (melyet jól elvégzett. Most, a feltámadás dicsőségében, mivel a búzamag a földbe hullott és meghalt, aratás következik. "Meglátja utódait." A szenvedés és halál nem lesz része többé," sokáig él", és " az ÚR akarata célhoz jut vele." Isten minden célja az időben és az örökkévalóságban "célhoz jut", megvalósul "a kezében".
   A Golgota miatt az alap Isten számára le van fektetve, hogy Ő kegyelemben forduljon az ember felé igazságos jellemének bármilyen megalkuvása nélkül. Igazságos maradhat, és "igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz", Róm 3,26.
   A 42. fejezettől kezdve Jahve a figyelmünket Szolgájára, az Úr Jézusra irányította. Láttuk Őt, mint aki kiválasztott, engedelmes és bölcs. Most Jahve újra elismeri tökéletes bizalmát abban, aki "szolgai formát vett fel", Fil 2,7, és Őt "igaz szolgájának" nyilvánítja. Megigazulás következik azok számára, akik akár a róla szerzett ismeretükben, akár az Ő mindentudását figyelembe véve tudják, hogy gonoszságaikat Ő viselte.
   A Golgota mindig elsődleges bizonyítéka lesz az ember gonoszságának, azonban az "igaz Szolga" "lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz."

Ézs. 53.9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!