Skip to main content

04.25 Az Egész Föld Istene

Dátum: 
2019.04.25

Ézsaiás 54,1-5

AZ EGÉSZ FÖLD ISTENE

   Az 53. fejezetről az 54. fejezetre való áthaladás a szomorúságról az éneklésre váltást jelenti. A nemzet szomorú állapota, amelyet a meddő asszony - mint Sára, Rebeka, Ráhel és Anna - ábrázol ki, most megváltozik. Olyan nemzetet mutat a kép, amely hazatért a fogságból. De a prófécia sokkal messzebbre tekint, és előre látja a megváltott és gyümölcsöző nemzetet, amely tovább terjeszkedik helyi határainál, és "utódaid a népek örökébe lépnek", 3. v.
   A vigasztalás és biztatás szavai következnek. A nemzet úgy látható, mint visszafogadott feleség, aki el volt hagyva "egy rövid szempillantásra", 7. v., a bűn miatt, de sohasem lett elvált, Ézs 50,1. Most "örök hűséggel", 8. v., vissza van helyezve a bensőség és áldás helyére.
   Az 5. versben Jahve kifejezi jogos igényét a nemzetre. Első teremtői igénye, ami Alkotóját illeti, aki létrehozta. Azután van szövetségi igénye, mint aki "férjed", aki megváltotta a nemzetet a rabszolgaságból, és magához hozta őket. Mint Seregek Urának, látjuk felügyelői igényét, mint aki védő felügyeletet biztosít, őrizve és védelmezve földi népét. Aztán emlékeznünk kell golgotai igényére abban, hogy "Megváltód". A kereszt nélkül nem lenne jövője a nemzetnek, vagyis valójában az emberiségnek! Azután végül megállapítja szuverenitását minden dolog felett legfőbb igényében, mint "az egész Föld Istene".
   Dániel emlékeztette a nagy uralkodót, Nebukadneccart, hogy "van Isten az égben", Dán 2,28. Végig ebben a figyelemreméltó könyvben meg van az a kiváltságunk, hogy meglássuk Isten irányító kezét a birodalmak, nemzetek, uralkodók és saját népe dolgaiban. A Példabeszédek könyvének igazsága világosan bemutatja ezt: "olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt!" Péld 21,1 (Rev. Károli).
   A mai emberek úgy döntenek, és úgy élik életüket, hogy nem gondolnak Istenre. Nem ismerik és nem értik Igéjét, valójában nem is vágynak utána. Van azonban valaki, a világmindenség teremtője és irányítója, "aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik", Ef 1,11, Valaki, aki előtt valóban meg fog hajolni minden térd, hogy elismerje abszolút szuverenitását.

Ézs. 54.1-5 Ujjongj te meddő, ki nem szűltél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajudtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait terjeszszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítnek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.