Skip to main content

04.26 Tanú a Népeknek

Dátum: 
2019.04.26

Ézsaiás 55,1-4

TANÚ A NÉPEKNEK

   Amikor Pál a Csel 13-ban az antiókiai zsinagógában beszélt, utalt ezekre az Ézsaiás könyvében szereplő versekre, hogy megerősítse Isten ígéreteinek bizonyos voltát, amelyek az Úr Jézus halálán és feltámadásán alapulnak. Az apostol áttekinti a nemzet történelmét, és Isten hűségét abban, hogy üdvözítőt adott, 23 v. Azután megmagyarázza, hogy az Úr Jézus elutasítása beteljesedése volt mindannak, ami "meg van írva róla", 29. v., azért, hogy ezen a férfin keresztül hirdethessék a bűnök bocsánatát, 38. v.
   A biztosíték, amelyet Pál adott, az, amit Isten mondott, hogy "nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket", 34. v., amelyek nem hiúsulhatnak meg, mert szilárdan az Úr Jézus feltámadásán alapulnak. Ennek az igazságnak az alátámasztására Ézsaiás prófétára, 55,3, hivatkozik, valamint a Zsolt 16,10-re. Ezt téve az apostol kijelenti magáról, hogy tanúja ezeknek a dolgoknak.
   Az Ézsaiás 55-ben még mindig az 53. fejezet gyümölcsei vannak bemutatva. A Golgota miatt a hívás most kimegy "mindenkihez, aki szomjazik". A gondoskodás bőséges, nemcsak annyi vízig, amennyi fenntartja az életet, hanem jut bor is az örömre, és tej a növekedéshez és fejlődéshez. Az egyetlen kívánalom azok felé, akik hozzájutnak, hogy érezzék a szükséget!
   Ennek a hívásnak az elsődleges célja, hogy felhívja a visszaesett nemzetet a gyógyulás és helyreállítás szükségességére. Azonban világos a szélesebb körű alkalmazás is, mert nemcsak Izráel, hanem "olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istenedért, az ÚRért, 5. v. De kicsoda az, aki bizonyságot tesz erről a kegyelmes gondviselésről? Bizonyára nem kisebb személy, mint az, aki mindezt lehetővé tette!
   Tanú az, aki bizonyságot tesz arról, amit igaznak ismer. Ez csak személyes megtapasztalásból jöhet. A körülményektől függő bizonyíték és szóbeszéd nem fogadható el a törvényszéken. Ugyanígy az a bizonyságtétel, amelyet ez a Valaki tesz, megbízható, mert Ő az, aki "meghalt bűneinkért... eltemettetett és... feltámadt", 1Kor 15,3-4.
   Maga Krisztus a feltámadás dicsőségében maradandó és megcáfolhatatlan tanú a népeknek a Golgota művének nagyságáról és hatalmáról.

Ézs. 55.1-4 Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.