Skip to main content

05.07 Az ÚR a Mi Igazságunk

Dátum: 
2019.05.7

Jeremiás 23,5-8

AZ ÚR A MI IGAZSÁGUNK, JAHVE-CIDKENU

   Tudjuk, hogy az Úr igaz, de ez a Jahve-Cidkenu cím azt mutatja, hogy Isten igaz volta hogyan érinti a nyugtalan bűnösöket. Azt mutatja be, hogy az Ő igazsága hogyan válhat a mi igazságunkká.
   Annak ellenére, hogy Izráel el volt merülve a vétek és bűn problémáiban, meg volt ígérve nekik a szabadító. Ezt az embert "a Sarjadéknak" nevezték, Zak 3,8. A csekély kezdetekből a bimbóhoz vagy rügyhöz hasonlóan ki fog bontakozni, amíg teljes növésű, nagy és gyümölcstermő nem lesz. A Sarjadék, amint látható, Dávid családfájából jelenik meg, amikor úgy tűnik, hogy a megújulás lehetetlen. Sokan, mint halottal, nem törődtek vele. Ez az igaz Sarjadék "bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el", Jer 23,5. Dávid házának királyai Jeremiás napjaiban igazságtalanok és zsarnokok voltak. Nem meglepő, hogy nem boldogultak. A Sarjadék azonban sikeres lesz, legyőzi a bitorlót, és a szentség tökéletes kormányzását vezeti be az egész emberiség számára.
   Hogyan fog ez megvalósulni? A címe a Jahve-Cidkenu, az Úr a mi igazságunk, Jer 23,6. Mint Isten, Ő Jahve, az örökkévaló és önmagában létező. Mint Közbenjáró, Ő a mi Igazságunk. Kielégítve Isten minden követelményét a bűnnel szemben, elérhetővé tette számunkra az örök igazságot. Ezt halálával, eltemettetésével és feltámadásával valósította meg. Isten igazsága Őbenne lett a miénk. Mint szószólónk, Ő "az igaz Jézus Krisztus", 1Jn 2,1. Minden igazságunk, akár gyakorlati, akár helyzeti, Őbenne kezdődik és Őbenne van fenntartva. Jahve-Cidkenu által igazultunk meg Isten előtt, Őbenne vagyunk felmentve és elfogadva.
Mikor a halál félelme bennem élt,
Az ingyen kegyelem engem is elért;
Nem volt menekvés, csak egy reménységem -
Jahve-Cidkenu lett az Üdvösségem!
   Ha Krisztust Jahve-Cidkenunak nevezzük, az nemcsak azt jelenti, hogy Ő igazságos, hanem azt is, hogy meg fogják ismerni úgy, mint aki igazságos. A Rómaiakhoz írt levélből látjuk, hogy Isten igazsága hogyan lesz nyilvánvaló Krisztus evangéliumában. "Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni"", Róm 1,16-17.

Jer. 23.5-8 Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, a melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk! Azért ímé elközelgetnek a napok, azt mondja az Úr, a melyekben nem mondják többé: Él az Úr, a ki kihozta Izráel fiait Égyiptom földéből. Hanem inkább ezt mondják: Él az Úr, a ki kihozta és a ki haza vezérlette Izráel házának magvát az északi földről és mindama földekről, a melyekre kiűztem vala őket, és lakoznak az ő földjökön.