Skip to main content

05.11 Híres Ültetvény

Dátum: 
2019.05.11

Ezékiel 34,29-31

HÍRES ÜLTETVÉNY

   A nemzethez intézett kihívó üzenet után, amelyet Ezékiel próféta könyvének korábbi fejezeteiben olvashattunk, üdítő ezeket az Ez 34-ben lévő ragyogó ígéreteket olvasni. A Messiás az Igaz Sarjadék, a Pásztor és a híres Ültetvény.
   Ezékielt kitörő öröme szinte elragadta a riasztó időkből abba az eljövendő korszakba, amikor Izráel megtapasztalja majd az új szövetség áldásait: "áldásos esők lesznek", Ez 34,26. A Szent Szellem hatása fog eláradni az országban, fénnyel, élettel, örömmel, békével és hatalommal.
   Igen, azon a napon az igazság gyümölcseinek aratása jön el Isten népe között. Vitatható, hogy ez valóban isteni cím-e. A 29. vers híres Ültetvényét Adam Clarke a hírnévhez illő ültetvénynek fordítja.
   Azonban, mint már mondtuk, a versek jelentős változást mutatnak a nemzet sorsában. Ahol valamikor gyalázat és szenvedés volt, 29. v., ott most "áldásos esők" lesznek. Ahol éhínséget tapasztaltak, 29. v., most "a mező fája megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését", 27. v. Ahol egykor mások szolgaságának és igájának félelmében éltek, "nem esnek többé zsákmányul a népeknek", és "biztonságban élnek földjükön", 27. v. Kinek köszönhetik ezt az átalakulást? Ki a felelős a fizikai biztonság, a megjavult időjárás, a bőséges aratás és a politikai béke elhozataláért?
   A választ a 30. vers adja meg számunkra: "én, az ÚR, az ő Istenük, velük vagyok". Csak Ő tud ilyen változást hozni életük minden területén. Az igehely világosan Krisztus ezeréves uralkodásáról beszél. Ez az a periódus a nemzet életében, amikor visszakerülnek földjükre, minden ellenségüket legyőzik, és Messiásuk uralkodik. Ez összehasonlíthatatlan áldás és boldogulás ideje lesz. Ezután az ország és a nemzet megújult kertté válik, és az, aki köztük uralkodik, igazi híres Ültetvény lesz.

Ezék. 34.29 „Híres ültetvényt sarjasztok nekik, nem hal éhen többé senki az országban, és nem kell tűrniük többé a népek gyalázkodását. 30 Akkor megtudják, hogy én, az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, Izráel háza, az én népem - így szól az én Uram, az Úr. 31 Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek! - így szól az én Uram, az Úr.”