Skip to main content

05.12 Ott Van az ÚR

Dátum: 
2019.05.12

Ezékiel 48,35

OTT VAN AZ ÚR (JAHVE-SHAMMA)

   Micsoda nyomorúságos idő volt az, amikor Isten eltávolította őket templomuktól és városuktól! Izráel háza hamarosan elhagyatott maradt. Már nem voltak az Övéi, így mindez nem lehetett már az övék.
   Micsoda változás lesz, amikor majd a tékozló nemzet visszatér Messiásához! Isten újra szétosztja az országot, de másként, mint Józsué idejében. Ebben az eljövendő Királyságban a templom terve is teljesen más lesz, mint akár a pusztai szent sátor, akár Salamon temploma. A város új nevet kap, mert a régiek elmúltak, íme, új lett minden. Az új szövetségben Izráel újat kezd. Izráel nemzete újjá fog születni.
   A tíz törzs, amelyet Asszíriába, a két törzs pedig, amelyet Babilonba hurcoltak, újra egyesül, és elfoglalják a nekik juttatott helyet az országban, "Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!" Zsolt 133,1 (Rev. Károli).
   Izráel országának új felosztásában a szentély közöttük lesz. Hét törzs lesz tőle északra a léviták osztályrészével, a fejedelemével, valamint a várossal együtt. Aztán öt törzs lesz a várostól délre.
   A megújult város neve Jahve-Shamma lesz - ott van az ÚR. A visszatérő foglyok élvezni fogják Isten jelenlétének nyilvánvaló jeleit. Senki sem fogja kérdezni, ahogyan ősapáik tették: "Köztünk van-e az Úr, vagy nincsen?" Nyilvánvaló lesz, hogy velük van. Noha korábbi nyomorúságaik szívszaggatóak és égetőek voltak, megértik, hogy hasonlóak voltak ahhoz a csipkebokorhoz, amely égett, de nem emésztetett el. És miért? Mert az Úr ott volt. Ehhez hasonlóan ma a Szent Szellem, vagyis Isten jelenléte itt van a Gyülekezetben. Ahol az evangéliumot hűségesen hirdetik, és egyedül Istent imádják Jézus Krisztus nevében, ott valóban el lehet mondani, hogy ott van az Úr. Ő hűségesen ezt mondja: "íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig", Mt 28,20.
   A menny dicsősége és boldogsága főképpen abban áll, hogy "ott van az Úr". A megdicsőült szentek boldogsága az, hogy "Isten maga lesz velük", Jel 21,3. "A trónuson ülő velük lakik", Jel 7,15. Ez koronázza meg mennyei boldogságukat.

Ezék. 48.35 „A város kerülete tizennyolcezer könyök. A város neve pedig ez lesz: Ott van az Úr!”