Skip to main content

05.13 Kéz Érintése Nélkül Leszakadó Kő

Dátum: 
2019.05.13

Dániel 2,31-45

KÉZ ÉRINTÉSE NÉLKÜL LESZAKADÓ KŐ

   Hogy a kő jelentését megértsük, állítsuk szembe azzal a képpel, amelyet Nebukadneccar álmában láttunk.
   1. A szobor anyagai - arany, ezüst, bronz, vas és agyag, valamennyit a földből bányásszák. A Kő azonban a mennyből hull alá. Krisztus ezt mondta: "a mennyből szálltam alá."
   2. A szobor egy kifaragott, hatalmas emberalak volt, és feltételezhetjük, hogy kézműves alkotta. A Kő "kéz érintése nélkül" hullott alá a hegyről, így azt nem emberi vagy politikai hatalom támasztotta vagy indította, hanem a menny Istene.
   3. A szobor részletekből állt, azonban egyetlen képet alkotott. A babiloni aranyhoz csatlakozott a méd-perzsa ezüst, a görög bronz, a római vas és végül a lábak, valamint a vas és agyag ujjak. Minden anyag az előzőből folytatódott, és viselte az előző súlyát. De a Kő nem a szobor előző részéből nőtt ki. Ez teljesen különállt a szobortól, és úgy tekinti a szobrot, mint ellenséget, amelyet el kell pusztítani egy erőszakos nekiütközéssel.
   4. A szobor különböző részei lefelé egyre értéktelenedtek minőségben és értékben egyaránt, míg végül vasból és agyagból álló instabil és törékeny lábat látunk. A Kő nagy királysággá lesz, amely nem fog elmúlni. Ez a nagy hegy "sohasem fog elpusztulni", 44. v.
   A kéz érintése nélkül lehulló Kő azért jelenik meg hatalomban, hogy bemutassa a menny királyságát a világban. Meg kell értenünk, hogy ez jövőbeli esemény, a következő okok miatt:
   1. A szobrot ledöntő Kő Krisztus második eljövetelére jellemző, nem pedig első eljövetelére. A bosszúállásnak azon a napján Ő vasvesszővel uralkodik, és darabokra töri az edényeket, Zsolt 2,9.
   2. A Kő akkor csap le, amikor a pogány világuralmak ideje lejár. Ez nem történt meg Krisztus első eljövetelekor.
   3. A szoborból semmi sem marad, miután a Kő ledöntötte. Isten királysága a Földön vitán felül áll. A korábbi királyságok összetörnek, "mint a nyári szérűn a pelyva", és nyomukat sem lehet majd találni, Dán 2,35. Urunk mondta, hogy akire ez a Kő ráesik, azt szétmorzsolja, Mt 21,44.

Dán. 2.31 „Neked, ó király, látomásod volt: egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. 32 Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, 33 a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. 34 Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. 35 Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. 36 Ez az álom, és a magyarázatát is elmondjuk a királynak. 37 Ó, király, királyok királya, akinek a menny Istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, 38 kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett: te vagy az aranyfej! 39 De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél. Azután pedig egy harmadik királyság, rézből való, amely az egész földön uralkodik. 40 A negyedik királyság erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat. 41 Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cserépből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. 42 Lábujjai részint vasból, részint cserépből voltak; eszerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. 43 Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. 44 Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. 45 Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagy Isten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata.”