Skip to main content

05.19 Népének Oltalma

Dátum: 
2019.05.19

Jóel 3,15-17

NÉPÉNEK OLTALMA

   Jóel az Úr napjának prófétája. Három alkalommal, mindegyik fejezetben hangsúlyozza annak közelségét: 1,15; 2,1; 3,14. Ő feltárja annak természetét is. "Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja", 2,2.
   Az 1. fejezetben ez a nap a pusztulás napja, 15. v. A 2. fejezetben a szabadulás napja lesz, 31-32. v. A 3. fejezetben úgy jelenik meg, mint ítélet és különbségtétel napja, amikor azok a nemzetek, amelyek szemben álltak Istennel és népével, megkapják ítéletüket, és amikor Isten népe örvendezni fog, 14. v.
   A 3. fejezet 15. verse szerint azt a napot kozmikus változás fogja jellemezni. Az égitesteket megrázkódtatás éri. Nagy megindulással "megrendül az ég és a Föld", 16. v. Amikor az ismerős körülmények megváltoznak, és az emberek szíve félelembe esik, hol lehet biztonságot találni? Egyetlenegy menedék létezik. Csak egy menedék van. Azon a napon "az ÚR az Ő népének oltalma és Izráel fiainak erőssége" lesz, 16. v.
   Sokszor volt olyan idő Izráel változatos történelmében, amikor megtapasztalta a reménytelenség és gyengeség érzését. Sok ilyen alkalommal reményét emberekbe és a politikába helyezte, amelyek csalódást okoztak. Azon a napon már nem fog többé bízni békeszerződésekben, politikai egyezményekben, katonai hatalomban, nemzetközi támogatásban és titkosszolgálatokban. Ezek nem használnak már neki. Egyetlen reménysége magában az Úrban lesz, és nem fog csalódni.
   Amikor Izráel az Úrban bízik és élvezi a szabadítást azon a napon, úgy tudja alkalmazni majd a 46. zsoltár szavait, mint azelőtt soha. Izráel új értelemben fogja énekelni: "Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban", Zsolt 46,2. Ugyanez az Isten a mi erősségünk és támaszunk. Reménységünk legyen egyedül Őbenne, amikor elkezdjük ezt a napot. Az állandóan szaporodó rossz híreknek ebben a világában mennyire nagyra értékeljük Krisztus Jézust, a mi reménységünket! 1Tim 1,1.

Jóel. 3.15 „A nap és hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényöket; 16 Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége! 17 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta.”