Skip to main content

05.21 Az Úttörő

Dátum: 
2019.05.21

Mikeás 2,12-13

AZ ÚTTÖRŐ

   "A reménység oázisa a sors sivatagában" - ahogyan egy kommentátor leírta Mikeás próféta könyve 2. fejezetének 12-13. versét. Mikeás próféciája eddig a pontig súlyos híreket hordozott. Helytelenítés, ítélet és fogság üzenetét jelentette ki. Az engedetlen népnek meg kell fizetnie bűneinek árát. A lázadás romlásba sodorta őket. Az engedetlenség pusztulásba vezet. Isten törvényének megszegése fogságba visz. De van valamilyen reménység? Most az üzenet hangneme megváltozik. Nem veszett el minden. "Izráel maradéka" meg fog szabadulni, 2,12. Az elveszett juhok újra egy nyájjá lesznek összegyűjtve. De ki fogja összetörni rabigájukat és visszavinni őket az országba? A válasz a 13. versben van.
   Itt látjuk Megszabadítójuknak három címét. Először ő a Felszabadító. Aztán Ő a Vezető, amikor mint "király" jár előttük. Végül világosan azonosítva van, mint "az Úr". Őbenne minden szükségük kielégítést nyer. Nemcsak a fogságból vezeti ki őket, hanem visszavezeti őket az országba és örökségük élvezésébe.
   Az "Úttörő" az a kifejezés, amely leírja az Úr értük végzett tevékenységét. Ez lehet az előző vers pásztori képének folytatódása, ahol a maradék úgy volt látható, mint egy juhnyáj, amely karámba van zárva, és zajosan vár valakire, aki kinyitja a kaput, és szabadon engedi őket. Valószínűbb azonban, hogy ez egy katonai metafora, amely egy hódítót ír le, aki összetör minden akadályt, amely útját állja népe szabadulásának. Nincsenek vaskapuk vagy rézsorompók, amelyek ellenállhatnának hatalmas erejének. Minden szembenálló hatalom kénytelen engedni.
   Izráel sok foglyul ejtő hatalom kezétől szenvedett már, és sok fogságot is szenvedett. Itt van egy hódító, egy bajnok és egy kapitány, aki kiszabadítja népét, és elvezeti őket az Ezeréves Birodalom dicsőségébe. Már széttörte a bűn bilincsét, és minden hívőt felszabadított a Sátán rabszolgaságából. A halál által semmivé tette azt, "akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt"; és megszabadította "azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak", Zsid 2,14-15. Hamarosan még a sírok is meg fognak nyílni az Ő parancsára, és Ő lesz a "megtörője" a halál hatalmának minden szentje számára.

Mik. 2.12 „Mindenestől egybegyűjtelek téged, Jákób! Összetakarítom Izráel maradékát. Összegyűjtöm őket, mint a boczrai juhokat, mint a nyájat az ő karámja közé; hemzsegnek majd az ember-sokaság miatt. 13 Előttök megy fel az úttörő; kitörnek és átmennek a kapun és kivonulnak, és előttök megy a királyuk, és élükön az Úr!”