Skip to main content

05.23 Izráel Uralkodója

Dátum: 
2019.05.23

Mikeás 5,1

IZRÁEL URALKODÓJA

   Mikeás világossá teszi, hogy Jeruzsálemre fájdalmas napok következnek. Fogságot fog szenvedni, 3,12, és bírájával szégyenteljesen bánnak, 4,14. Eljönnek majd a helyreállítás dicsőséges napjai, de kérdés, hogy hogyan? Mikeás kijelenti, hogy a város jövőbeli áldásai, valamint Sion leányainak eljövendő öröme mind a "betlehemi gyermektől" függ.
   Mikeás idejében Betlehem, noha csak kicsi vidéki falu, történelmét tekintve gazdag volt. Jelentősége messze meghaladta méretét. Ott született Benjámin, Jákób legkisebb fia. Betlehem mezein játszódott le Boáz és Ruth megváltási története. Azon a környéken született Dávid, Jesse fia. De Betlehem legnagyobb napja még hátra volt. A legnagyobb betlehemi születés még ezután jön. Most erről szól a prófécia, hét évszázaddal az esemény előtt. A személy pedig nem más, mint Isten örökkévaló Fia. Itt túllépünk az idő határain ezekkel a messzire mutató szavakkal "akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van" (Rev. Károli). Ki lehet ezekből a szavakból alternatív fordításokat is okoskodni, azonban nyelvtanilag úgy vannak megalkotva, hogy lehetetlen kiküszöbölni belőlük minden hivatkozást az örökkévalóságra.
   Most a képben kezdenek betelni a részletek. Az, aki örök isteni személy, emberek között fog lakni, ilyen alázatos körülményeket vállalva. Megragadja az időt a megfelelő pillanatban, és megragadja a földet ezen a kis helyen. De ez még nem a történet vége. Van itt rendeltetés, valamint történelem, van itt emberség, valamint Istenség. Van örökkévalóság, valamint idő. Az alázatos efrátai az örökkévalóság kiemelkedő Személyisége. A betlehemi jászol elutasított Embere végül Izráel seregeinek vezére lesz.
   Jahve azt mondja, hogy Betlehemből "származik nékem" (Rev. Károli). Ő Betlehembe jött "értünk"; Betlehemből jött "Jahvéért". Sorsa úgy van meghirdetve, hogy Ő "az Uralkodó Izráelen". A helyreállított és megújított Izráelben Ő lesz az Uralkodó. Istenségének, örökkévalóságának, emberségének, eredetének és képességének alapján hatalmat fog gyakorolni Izráelben az Ezeréves Birodalom négy sarkának megáldására.

Mik. 5.1 „Seregelj hát egybe, seregek leánya! Ostrommal támadt ellenünk; pálczával verjék arczul Izráel biráját!”