Skip to main content

05.27 Akit Minden Népek Óhajtanak

Dátum: 
2019.05.27

Aggeus 2,6-7

AKIT MINDEN NÉPEK ÓHAJTANAK

   Ezt a kifejezést, valamint az ehhez hasonlót, mint amely a Dán 11,37-ben van: "az asszonyok kedvence" (Rev. Károli), a Messiás címeinek tartották, bár ezzel nem értett mindenki egyet. Az utolsó idők Dánielnél leírt királya "nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, és egy istennel sem", 37. v. Mivel az a kifejezés, hogy "az asszonyok kedvence", két másik kifejezés között áll, amelyek nyilvánvalóan vallási vonatkozásúak, elfogadhatónak látszik arra következtetni, hogy ez is ugyanabba a kategóriába tartozik. Ha így van, akkor ez minden istenfélő zsidó nőnek arra a forró vágyára utal, hogy ő lehessen a megígért Mag anyja. Amikor megérkezett, az angyal úgy köszönthette Máriát, mint aki "kegyelembe fogadott!... áldott... az asszonyok között", Lk 1,28 (Rev. Károli).
   Több a kétség az Agg 2,7-ben lévő utalás körül: "akit minden népek óhajtanak". A szövegben Aggeus az utolsó napok háborgásairól beszél, amikor az Úr így szól: "megindítom az eget és a Földet, a tengert és a szárazt. És megindítok minden népet" (Rev. Károli). Ezeknek a kozmikus zavaroknak az lesz a következménye, hogy "eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a Seregeknek Ura" (Rev. Károli). Lásd: 2,7. Az a szó, amelyet úgy fordítottak, hogy "óhajtanak", olyasmi, ami értéket, értékességet jelöl. A kifejezést ezért sokan úgy tekintették, hogy az jelzi, hogy minden nép elhozza majd kincseit és hadizsákmányát az Úrnak. Ebben az esetben ez nem a Messiásra történő utalás.
   Másrészt viszont sokan arra mutatnak rá, hogy ez ugyanaz a szó, amelyet Saul királyra alkalmaztak, akire úgy tekintettek, mint "Izráel vágyakozására", 1Sám 9,20. Ha a kifejezésnek itt ugyanaz a személyes vonatkozása van, akkor ez a Messiásra utal, mint olyan valakire, aki kielégíti az emberi szellem legmélyebb sóvárgását. Egyesíteni fogja keletet és nyugatot, a zsidót és a pogányt. Korábban a nemzetek úgy érezték, hogy meg tudnak lenni nélküle, de Isten úgy meg fogja rázni a Föld ügyeit, hogy fel fogják ismerni tehetetlenségüket, és hogy Őrá van szükségük. Amikor Ő megérkezik, "dicsőséget" és "békét" hoz, 9. v. Első eljövetelekor "nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna", Ézs 53,2. De visszatérése előtt minden megváltozik majd. Akkor nemcsak Izráel maradéka vágyakozik utána, hanem a nemzetek is sóvárognak eljövetele után, hogy megoldja a Föld problémáit, és megszüntesse a nézeteltéréseket a hadban álló nemzetek között.

Agg. 2.6 „Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt. 7 És megindítok minden népet, és eljön, a kit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a Seregeknek Ura.”