Skip to main content

05.28 Sarjadék

Dátum: 
2019.05.28

Zakariás 3,8

SARJADÉK

   Az Úr Jézusról szerepel itt néhány messiási cím. Először úgy van megjelölve, hogy "szolgám", oly módon, hogy közeli kapcsolatban van azzal az igehellyel, amely olyan jól ismert Ézsaiás próféta könyvében. Másodikként Ő a "Sarjadék".
   A szó fiatal hajtást jelent (csemete). Időnként a megfelelő igét fordították "növekedésnek", vagy éppen "sarjadásnak" és " bimbózásnak". A frissesség elgondolását hordozza. Mások virulhatnak egy ideig, és aztán elszáradnak, de Ő, akit Isten úgy nevez meg, hogy "szolgám, a sarjadék", nem fog elhervadni, amíg a terv nem teljes, és a munka nincsen elvégezve, őbenne gyümölcs is lesz. Nem minden sarjadék gyümölcstermő, de ez a sarjadék hozni fogja a drága gyümölcs teljes mennyiségét. Ő biztosítja a lombkoronát is. Árnyéka alatt örömteli nyugalomban ülhetünk, és gyümölcse édes a szánkban.
   Célzás van itt a tökéletességre is: "ékes és dicső sarjat ád az ÚR", Ézs 4,2. Volt valaha látható olyan gyarapodás, mint Őbenne? Kihajtva Názáret száraz talajából, valamint az elnyomott nemzet pusztai körülményei közül, micsoda erkölcsi fenségben fürdött egész élete! Egy eljövendő napon jellemének minden szépsége általánosan kitárul, és a teremtés az Ő irányítása alá kerül.
   Ennek a kifejezésnek minden tanulmányozója hálás lehet David Baron szellemi megfigyeléseiért a Zakariásról írt kommentárjában, valamint értékes könyvében, melynek címe: "A Messiás dicsőségének sugarai". Baron megjegyzi, hogy három próféta hivatkozik erre a címre. Mindegyik hivatkozásnak megvan a párja a négy evangéliumban. Ő az a "férfi, akinek Sarjadék a neve", Zak 6,12, és ez gyönyörűen összecseng Lukács evangéliumával. Ézsaiás kijelenti, hogy "sarjat ád az ÚR", hangsúlyozva istenségét, és ezt összehasonlítja János evangéliumának igazságával. Ő Dávid sarja, Jer 23,5-6, jelezve királyi voltát és megegyezését Máté által történő bemutatásával. Negyedszer az, hogy " szolgámat, a Sarjadékot," Zak 3,8, Márk evangéliumához illik. Valóban, Urunk Jézus mindkét Szövetség egyesítő témája.
   A tövisek és bogáncsok világában, saját életünk sivárságában mennyire felfrissítő elmélkedni a férfiről, "akinek Sarjadék a neve!" Zak 6,12.

Zak. 3.8 „Hallgass ide, Jósua főpap, társaiddal együtt, akik előtted ülnek! Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a Sarjadékot!”