Skip to main content

05.30 Isten Társa

Dátum: 
2019.05.30

Zakariás 13,7

ISTEN TÁRSA

    Jahve maga beszél. Akcióra szólítja az örök igazság kardját - de ki az, aki elviselheti az ilyen penge élét? Kicsoda fog e halálos eszköz csapása alá állni? Nem kell várnunk a válaszra, mert a csapás elviselője maga Isten lesz, olyan megfogalmazásban, amely félreérthetetlen. Először hivatalát tekintve van leírva az áldozat: "pásztorom". Aztán Jahve további definíciót tesz hozzá, ami még személyesebb: "a férfiú ellen, aki nékem társam!"
   Van-e az egész Ószövetségben bármilyen világosabb megállapítás a Messiás kétféle természetéről, mint amit ebben a kifejezésben látunk? Az így leírt személy "ember". Nem kétséges, hogy emberi természete van, de az emberi mivolt nem meríti ki a személyét. Van egy másik dimenzió, amely, miközben nem okoz törést a személyiségében, különbségtételt jelent természetei között. Különbözik személyében az Atyától, és mégis "társa", miközben ugyanakkor "ember". Mit rejt ez magában? Van itt titok, bensőséges kapcsolat és egyenlőség, amely alázatos elmélkedésre hív bennünket, teljes tiszteletet követel, és hódoló imádatot parancsol.
   Érdekes módon az a héber szó, amelyet "társnak" fordítottak, az Ószövetségben máshol csak Mózes 3. könyvében fordul elő. Itt tizenegyszer jelenik meg, mindig a "közeli szomszéd" jelentéssel. Ez olyan valakit jelöl, aki a közeli szomszédságban él, aki ugyanazokban a körökben mozog, és megegyezik a másikkal a közös természet és kiváltságok birtoklásában. Most elkezdjük felfogni ennek magasabb jelentését, ahogyan az előttünk lévő igehely alkalmazta. Ez ahhoz a valakihez vezet bennünket, aki Jahve természetének részese. Ő nem másik Isten, hanem ugyanaz az Isten, ahogyan ki van jelentve a Jn 1,1-ben. Itt nem azonos személyekről van szó, hanem a természet és lényeg azonosságáról.
   További gondolat is van itt a közelségről és a társi mivoltról. Az, aki viseli a kardot, örök bizalmasa Jahve tanácsvégzésének. Ő Jahve trónjának birtokostársa, és részese az Istenség minden jellegzetes tulajdonságának. Kegyelmének csodája az, hogy egy ilyen dicső személy nemcsak test és vér részese, hanem felfogja az ütést, amelyet az igazság nekem szánt.

Zak 13. 7 Kard, serkenj föl a pásztorom ellen és a férfi ellen, aki a társam! – így szól a Seregek URa. Sújts le a pásztorra, hogy elszéledjenek a juhok! Én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet.