Skip to main content

06.02 A Seregek Ura

Dátum: 
2019.06.2

Malakiás 3,16-18

A SEREGEK URA

   "Az én tulajdonommá lesznek - mondja a Seregek URa - azon a napon", Mal 3,17.
   "A Seregek Ura", a hadseregek Jahvéja kifejezés egyedül Malakiás könyvében huszonnégyszer fordul elő. Ez a cím ítéletet fejez ki Istentől, aki nemcsak a világmindenséget uralja, hanem a menny hatalmas angyali seregeit is, valamint felhasználja időnként a nemzetek hadseregeit is, 1Sám 17,45; Ézs 13,13; Jer 6,6. Ez a cím olyan Istenről beszél, akit félni kell szentségéért és igazságos ítéleteiért.
   Malakiás napjaiban Isten népe elveszítette Isten iránti szeretetét és félelmét az imádatban és a szolgálatban. Az övéinek teszi fel a kérdést "hol az én félelmem? - azt mondja a Seregeknek Ura", Mal 1,6 (Rev Károli). Megvolt a vallási külsőség szellemi buzgóság nélkül. Az 1. fejezet feltárja, hogy nem szívesen keresték Isten tetszését az Ő házában, templomában az Ő kívánságainak és Igéjének megfelelően. Ezért az Úr ezt mondja azoknak, akik nem félték Őt: "Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek... - mondja a Seregek URa", Mal 3,5. Isten népét - nemcsak a pogányokat - emlékeztetni kellett arra, amit mondott: "én nagy király vagyok - mondja a Seregek URa -, és félik nevemet a népek!" Mal 1,14.
   A Jelenések könyve feltárja ki a Seregek Ura. Ott János látja a Golgota megölt Bárányát, Jézus Krisztust alászállni a menny hatalmas hadseregeivel, hogy harcba szálljon ennek a világnak a lázadóival. Ruházatán a következő név olvasható, amikor a seregeket vezeti: "KIRÁLYOK KIRÁLYA ÉS URAK URA", Jel 19,11-16.
   A csodák csodája szövegünkben az, hogy a seregek Ura az, aki bátorítja Isten népe maradékát, hogy féljék Őt. Az ítéletnek az a kegyetlen napja lesz a megjutalmazás ideje is, mert emlékkönyvet fognak írni. Az ítélet szava helyett nem ezt fogják hallani a Seregek Urától: "a tulajdonommá lesznek". Mennyire megnöveli ez szemünkben az Úr kereszten végzett irgalmas művének értékét!
   A langymelegség napján is bátoríthat bennünket az, hogy az Ő népének istenfélő társasága vagyunk.

Mal. 3.16 „Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt, és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. 17 Az én tulajdonommá lesznek - mondja a Seregek Ura - azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. 18 Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között.”