Skip to main content

06.05 Ábrahám Fia

Dátum: 
2019.06.5

Máté 1,1-2.17

ÁBRAHÁM FIA

   Urunk királyi igénye az uralkodásra tehát megerősítést nyert, áldásos származásának jó hírei meg vannak alapozva. Ábrahámnak, valamint Izsák és Jákób (Izráel) választott magvának szólt az ígéret: "a te utódod által nyer áldást a Föld valamennyi népe", 1Móz 22,18. Isten válasza minden nemzet megáldásához Jézus Krisztus, mint Ábrahám fia.
   Ez az áldás azonban szellemi szintre, nem fizikai szintre érvényes. Az 1. fejezetben az Ábrahámmal való kapcsolat lényegesnek látszik a Messiás számára. De a 3. fejezetben az Ábrahámtól való természeti származásnak nincs értéke önmagában. Bemerítő János azt mondta, hogy Ábrahám fizikai leszármazottai, a zsidók ne bízzanak származásukban, abban, hogy Ábrahám az atyjuk. Ahogy János tanította: "az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak", Mt 3,9. Nekik, a zsidóknak is meg kell térniük bűneikből.
   A Galatákhoz írt levél 3. fejezete kijelenti, hogy az áldás minden nemzet megigazulása hit által: a bűnös embert nem jó cselekedetek vagy szertartások miatt nyilvánítják igazzá, és válik új élet befogadójává. Az új élet az, amikor Isten, a Szent Szellem bejön a szívbe. Most bármely nemzetből azokra, akik "Krisztusban" vannak, mivel Jézus Krisztus "az Ábrahám Fia", hit által valósággal igaz, hogy "Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök", Gal 3,29.
   A Máté 1,17 három leszármazási szakaszt állít elénk. Az első tart Ábrahámtól Dávidig. Látjuk az ősatyákat Izráel nemzetének kialakításában, akikben áldást nyer majd minden nemzet. Értesülünk a megváltás és megigazulás nagy igazságairól, 2Móz 12; 1Móz 15,6. A szent sátor, Isten lakóhelye központi helyet foglal el népe között.
   A második szakasz Dávidtól a babiloni fogságig tart. Ott a próféták szolgálatát látjuk, és a megszentelődés igazságát, ahogyan szentségre szólítják fel a népet. Most Salamon temploma az Isten lakóhelye.
   A harmadik szakasz a fogságtól Krisztusig tart. Itt látjuk, hogyan őrzi meg Isten a népét. Most a központi hely az újjáépített templom. De az Úr Jézus Krisztus, az "Ábrahám Fia" eljött, és most már "minden és mindenekben Krisztus" van, Kol 3,11.

Mt. 1,1 „Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. 2 Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;”
Mt 1. 17 Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig tizennégy nemzedék és a babiloni fogságba viteltől Krisztusig tizennégy nemzedék.
1Móz 15. 6 Abrám hitt az ÚRnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.
Kol 3. 11 Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetélés és körülmetéletlenség, barbár, szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.