Skip to main content

06.10 Szeretett Fiú

Dátum: 
2019.06.10

Máté 3,13-17

SZERETETT FIÚ

   "És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.""
   Az Atya mennyből szóló bizonyságtételének időzítése, amely szeretett Fiáról szólt, döntő jelentőségű volt. János bemerítést végzett Izráelben, "és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára", Lk 3,3. Az Úr Jézus, hogy példát mutasson az igazságról, kérte Jánost, hogy merítse be. Amikor kijött a vízből, az Atya elküldte Őrá a Szellemet, és bizonyságot tett róla. Ez a Fiú nem bűnös volt, hanem igaz és szeretett.
   Nem minden királynak vannak tiszteletreméltó fiai. Az uralkodás dinasztikus típusa nem garantálja, hogy a királyi vérrel tovább fog menni a jellem és a könyörület. Gyakran éppen az uralkodással kapcsolatos hatalom és hírnév rontja meg a szívet. Dávid királynak, az Isten szíve szerint való férfinak be kellett vallania, hogy: "az én házam nem ilyen Isten előtt", 2Sám 23,5 (angolból). Való igaz, ha Dávid király fiaira nézünk: Amnon csalása és bűne, Absolon gyilkossága és árulása, valamint Adónia gőgje és összeesküvése mind ezt példázza. Aztán ott voltak Éli főpap fiai, a gonosz Hofni és Fíneás, akik beszennyezték Isten házát, erkölcsileg és szellemileg egyaránt. Még Jóel és Abija, Sámuel próféta fiai is pénzsóvárak voltak, és elferdítették az igazságot, megvesztegetést fogadva el.
   Azonban, az elbukás közepette Isten, akinek nem tetszettek Áron fiai, Nádáb és Abihu, és elpusztította őket tűz által, most letekint a mennyből, amint az Úr Jézus bűnös emberek között jár, és úgy nevezi, hogy "szeretett Fiam". Ez az után a harminc rejtett esztendő után történt, amelyekben gyermek, tizenéves és fiatalember volt; az Atya gyönyörködött az Ő életében. Az Úr Jézus nyilvános szolgálata közben az Atya ismét bizonyságot tett a megdicsőülés hegyén, és úgy nevezte: "szeretett Fiam", Mt 17,5. Ez egy- vagy kétéves prédikálás és tanítás után történt - gyönyörködött szolgálatában. Később, miután az emberek keresztre feszítették, Isten feltámasztotta a halálból, és mint Urat, jobbjára ültette - gyönyörködött áldozatában. Az Úr halála elfogadható volt, mert élete is elfogadható volt. Ha az Atya Isten gyönyörködött a Fiában minden szempontból, mi mit teszünk?

Mt. 3.13 „Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. 14 János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: „Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?” 15 Jézus így válaszolt: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.” Akkor engedett neki. 16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. 17 És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.””