Skip to main content

06.11 Emberfia

Dátum: 
2019.06.11

Máté 8,19-20

EMBERFIA

   Ez az első abból a nyolcvankilenc újszövetségi igehelyből, ahol az Urat "Emberfiának" nevezték. Ennek a kifejezésnek első előfordulása az Ószövetségben Bálám esetében volt, amikor ezt mondta: "Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna", 4Móz 23,19. A testté létellel azonban bámulatba ejtő valóság lett, hogy Isten emberré lett, és Jézusban látunk valakit, aki az "Emberfia". Jézus azonban azzal, hogy emberré lett, nem szűnt meg annak lenni, aki öröktől fogva volt, azaz, örökkévaló Istennek.
   Annak nagy voltát, hogy az Úr emberré lett, mai verseink jelzik. Nem emberi palotákba jött el, hanem a jászol szegénységébe. Nem Izráel pompás helyeire jött, hanem a lenézett Názáretbe. Azok az állatok, rókák és madarak, amelyek oly gyakran gonoszsághoz kapcsolódtak, Én 2,15; Lk 13,32; Mt 13,4.32, inkább kaptak helyet, nem úgy, mint az Emberfia, akinek "nem volt hova lehajtania a fejét".
   Annak, hogy Betlehembe jött, speciális oka volt. Az Úr elárulta küldetésének célját, amikor beszélt Zákeushoz és azokhoz, akik körülötte voltak; "az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet", Lk 19,10. Ilyen küldetés nem eredményezett számára megbecsült pozíciót. Utált és emberektől elhagyatott volt. Igen, azoknak a tanítványoknak is, akik a királyságban elnyerhető tisztségekért versengtek, ezt mondta az Úr: "az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy... életét adja váltságul sokakért." Mt 20,28. Jött váltságdíjul a bűnösért, aki a bűn hatalmának szorításában volt.
   Hogyan fog megvalósítani ilyen célt? Árulás folytán emberek kezébe kerül, Mt 17,22, halálra ítélik, Mt 20,18, megölik Mk 8,31, három napig a föld belsejében lesz, Mt 12,40, mielőtt feltámad a halálból. Most van egy Ember a menny dicsőségében.
   Az Emberfia, akit megvetettek és kivetettek ebből a világból, hamarosan ismét el fog jönni a Földre. Hirtelen, és váratlanul fog eljönni, Mt 24,39. Hatalommal és nagy dicsőséggel fog eljönni, Mt 24,30, és megalapítja királyságát. Micsoda kilátás! Micsoda igazolás az Emberfia számára!

Mt. 8.19-20 „Egy írástudó odament, és így szólt hozzá: „Mester, követlek, akárhová mégy.” Jézus így válaszolt: „A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.””