Skip to main content

06.14 Menny és Föld Ura

Dátum: 
2019.06.14

Máté 11,20-27

MENNY ÉS FÖLD URA

   Három igehely van, ahol a "menny és Föld Ura" kifejezés előfordul. A Csel 17,24-ben Pál azt tanítja hallgatóságának, hogy mindennek megteremtője és fenntartója a "menny és Föld Ura". Ebben az igeszakaszban az Ő óriási hatalmán van a hangsúly.
   A másik két hely a Lk 10,21 és a Mt 11,25. Ezeknek a környezete hasonló, de az evangéliumok írói a hangsúlyt más dolgokra tették. Mindkét igehely azt tanítja, hogy a "menny és Föld Ura" minden ismeret forrása. Lukács példákat ad, hogy milyen információt jelentett ki az Atya "az aratnivaló sok", "Isten királysága eljön", "láttam a Sátánt, mint villámlást lehullani", "nevetek fel van írva a mennyben" stb. Máté arra irányítja a figyelmet, aki az információt kapta.
   A kijelentés környezete Máté evangéliumában a következő:
   - Bemerítő Jánost börtönbe zárták, és kétségei támadtak, hogy Jézus-e a Krisztus. Az Úr kegyelmesen bizonyítékot ad neki, ami erősíteni fogja hitét.
   - Az Úr János hűségéről beszél, ahogyan ő az Üdvözítő eljövetlét bejelentette.
   - Az Úr megsiratja napjai embereinek állhatatlanságát, mivel képzelt bölcsességükben megkérdőjelezték mind az Üdvözítő, mind Bemerítő János tetteit.
   - Az Úr elítéli Korazin, Betsaida és Kapernaum városait, mert rövidlátóak voltak, és elmulasztották, hogy felismerjék a Messiást "hatalmas cselekedeteiből", amelyeket az utcáikon végzett.
   Az Úr ezután Atyjához imádkozik. Hálát ad a "menny és Föld Urának", aki úgy döntött, hogy kijelenti magát és Fiát a "kisdedeknek", vagyis azoknak, akik fiatalok, éretlenek és gyengék a hitükben. Figyeljük meg, hogy az Úr Bemerítő Jánosnak jelentette ki magát, nem a nép bölcseinek, vagy a városok kitanult embereinek. Bátorítson bennünket, hogy, a "menny és Föld Ura" még mindig kijelenti magát azoknak, akik egyszerű hittel Őbelé vetik bizalmukat.

Mt. 11.20-27 Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg: „Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban! Sőt mondom nektek: Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni! Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked.” Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni.