Skip to main content

06.16 Nagyobb, mint Jónás

Dátum: 
2019.06.16

Máté 12,38-41

NAGYOBB, MINT JÓNÁS

   Jónás Galileából származott. Izráel régi múltjából való próféta volt, és nem volt népszerű Krisztus napjaiban. A Jn 7,52-ben a farizeusok azt állították, hogy Galileából nem származott próféta, de ez nem volt igaz. Jónás a galileai Gat-Héferből származott: 2Kir 14,25.
   Milyen meglepetés lehetett az írástudók és farizeusok számára hallani, hogy Jézus úgy beszél magáról, mint aki nagyobb, mint Jónás. Az Úr Jézus szerint Jónás nagy volt. Milyen kegyelmes Isten Jónáshoz, a szökevényhez!
   Nagy volt Jónás, mert üzenetet vitt, mégpedig a Magasságos Isten üzenetét. Urunk Jézus nagyobb, mert Ő nem azért jött, hogy üzenetet hozzon. Ő volt az üzenet.
   Másodszor azért volt Jónás nagy, mert három nap és három éjjel volt a hal gyomrában engedetlenségének eredményeként. Az Úr Jézus három nap és három éjjel volt a föld szívében engedelmességének eredményeként. Jónás jel volt; az Úr Jézus volt a beteljesedése annak, amit a jel előre megmondott.
   Jónás nagy igehirdető volt, de az Úr Jézus volt az igehirdetők fejedelme. A tragédia az, hogy azok megtértek Jónás prédikálására, de ezek megtagadták, hogy higgyenek az Isten Fiának.
   Az Úr Jézus mindig engedelmes volt az Atya akaratának, de Jónás csak kíméletlen beavatkozás után volt engedelmes, ami meggyőzte arról, hogy azt tegye, amit Isten mondott.
   Jónás akciói életveszélybe sodorták a tengerészeket, de az Úr Jézus azért jött, hogy "életük legyen és bővölködjenek", Jn 10,10.
   Végül az Úr Jézus irgalmának a nagyságát látjuk. Jónás tudta, hogy Isten irgalmas Isten; tudta, hogy ha az emberek engedelmeskednek igehirdetésének, Isten meg fog nekik bocsátani. Ez volt az oka annak, hogy először nem akart menni. Nem akarta, hogy ezek a pogány emberek áldást nyerjenek. Az Úr Jézus, Isten Fia "nem akarja, hogy bárki elvesszen", 2Pt 3,9. Ma törekedjünk arra, hogy a nyomába lépjünk annak, aki "nagyobb, mint Jónás".

Mt 12. 38 Ekkor az írástudók és farizeusok közül némelyek újból megszólaltak: Mester, jelt akarunk látni tőled! 39 Ő pedig így válaszolt: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik más jel neki, csak a Jónás próféta jele. 40 Mert amint Jónás három nap és három éjjel volt a cethal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is három nap és három éjjel a föld gyomrában. 41 A ninivei férfiak az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzedékkel, és megítélik, mivel ők megtértek Jónás prédikálására; és íme, nagyobb van itt Jónásnál!