Skip to main content

06.17 Nagyobb mint Salamon

Dátum: 
2019.06.17

Máté 12,42

NAGYOBB, MINT SALAMON

   Ahogyan Jónás nagy volt, ugyanúgy Salamon is! Talán nyilvánvalóbb számunkra, hogy Salamon milyen nagy volt. Salamonnak volt egy álma, Jahve megjelent neki egy ajánlattal. "Kérj valamit, én megadom neked!" 1Kir 3,5. Az Úrnak annyira tetszett Salamon kérése, melyben értelmes szívet és bölcsességet kért, hogy igazságosan tudjon ítélni, hogy adott neki tisztességet és gazdagságot is, ezenkívül jutalmul azt, hogy korának minden királyánál nagyobb lesz. Hogyan lehet valaki ennél nagyobb? Az Úr Jézus úgy van leírva a Jelenések könyvében, mint aki "királyok Királya és urak Ura", Jel 19,16. Minden, ami létezik "általa és reá nézve teremtetett", Kol 1,16, és az Atya "mindent kezébe adott", Jn 13,3. Az isteni szándék az, hogy "a Krisztusban egybefoglal mindeneket", Ef 1,10. Az Úr Jézus tisztességben és gazdagságban nagyobb, mint Salamon.
   Mi a helyzet a bölcsességgel? A Korintusiakhoz írt 1. levél 1. fejezetének 30. verséből megtanuljuk, hogy Krisztus Jézust "tette nekünk Isten bölcsességgé". Lukács feljegyzi, hogy Jézus, mint gyermek, "megtelt bölcsességgel", Lk 2,40. A 2. fejezet 52. verse szerint az Úr "gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben." Ahogyan Jónásnak volt üzenete, de nem ő volt az üzenet, ugyanúgy Salamonnak volt bölcsessége, de nem ő volt a bölcsesség. Az Úr Jézus a "Bölcsesség".
   Amikor Sába királynője "hallotta a hírét Salamonnak és az ÚR nevének", 1Kir 10,1, elutazott nagy kísérettel Salamonhoz, hogy feltegyen Salamonnak nehéz kérdéseket, hogy próbára tegye. Salamon mindent megmondott neki, amit tudni akart. A királynő körülnézett a palotában, és a szava is elállt, amikor látta annak nagyszerűségét, a kiváló konyhát, a királyi szolgák pompáját és szertartását, valamint a király tisztességét és méltóságát. Aztán azt mondta, hogy mindaz, amit hallott, igaz, de valójában neki "a felét sem mondták el", 1Kir 10,7.
   Sába királynője eljött meghallgatni, és hitt. A menny és Föld Ura eljött a Földre, hogy feltárja Isten bölcsességét, gazdagságát és méltóságát az embereknek - ők pedig nem hittek annak, aki "nagyobb, mint Salamon".
   Dicsőség Istennek azokért, akik hittek!

Mt. 12.42 „Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcseségét; és ímé, nagyobb van itt Salamonnál.”