Skip to main content

06.19 Krisztus

Dátum: 
2019.06.19

Máté 16,13-17; Márk 8,27-29; Lukács 9,18-20

KRISZTUS

   Talán gyakran játszottunk a magunk szórakoztatására olyan játékokat, hogy "találd ki a nevem", vagy "ki vagyok én". Az Úr Jézus nem ilyen játékot játszott, amikor megkérdezte, hogy kinek mondják Őt az emberek. Azt akarta, hogy elismerjék azt a tényt, hogy Ő a Krisztus, vagyis a Messiás, nem a saját érdekében, hanem azért, mert ilyen elismerés csak az után jöhet, hogy Isten szólt a lelkükhöz, Mt 16,17.
   A "Krisztus", vagyis "a felkent" címet (ez a görög szó jelentése) régóta használták, hogy leírják azt a valakit, aki el fog jönni, hogy megszabadítsa Izráelt, Zsolt 2,2, Dán 9,25. A zsidók az Úr napjaiban várták a Messiást, aki meg fogja szabadítani őket Róma zsarnokságától. Ami mindnyájuknak elkerülte a figyelmét, kivéve a mélyen szellemi gondolkodású zsidókat, Lk 2,34-35, az a tény volt, hogy a Messiás, mint szenvedő Üdvözítő jön el, Dán 9,26, mielőtt hódító hősként jönne. Az engesztelés műve döntő volt, mint az a törvényes alap, amelyen el fog jönni, mint királyok Királya és urak Ura. Nem igényelhette Izráel trónját a megváltás árának kifizetése nélkül, és nem gyógyíthatta meg és állíthatta helyre az elbukott teremtést, mielőtt a megváltás munkáját elvégezte volna, Lk 2,38, Róm 8,23. A Golgotának és a szenvedő Messiásnak előbb kellett jönnie a dicsőségnél, Lk 24,26.
   Hála Istennek, voltak olyanok, akik felismerték annak, aki volt. András a Jn 1,41-ben ezt mondta: "megtaláltuk a Messiást". Az Úr Jézus nyíltan elfogadta a címet, amikor azt mondta a samáriai asszonynak: "Én vagyok az, aki veled beszélek", Jn 4,26, miután az asszony ezt mondta: "tudom, hogy eljön a Messiás", Jn 4,25.
   Mai olvasmányunkban, amikor az Úr Jézus feltette a kérdést: "Kinek mondják az emberek az Emberfiát?", a tanítványok különböző dolgokat mondtak neki, amelyeket az emberek között hallottak. Az Úr ezután személyesebbé tette a kérdést: "Hát ti kinek mondotok engem?" Az erre a kérdésre adott válasz minden élő lélek örök sorsát határozza meg.
   Ne feledd, Jézus "a Krisztus, az Isten Fia", és feladatoddá tette, hogy elmondd másoknak, hogy Ő Üdvözítőjük lehet.

Mt. 16.13 „Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? 14 Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. 15 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? 16 Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. 17 És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.”
Zsolt. 2.2 A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen:
Dán. 9.25 Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.