Skip to main content

06.23 A Magasságos Isten Fia

Dátum: 
2019.06.23

Márk 5,1-20

A MAGASSÁGOS ISTEN FIA

   Lényeges dolog, hogy minden hívő ember ért valamit Istenünk jelleméből. Van sok cím, amelyet isteni személyek leírására használnak. Amikor a Jahve nevet használjuk, Isten két jellemvonására kell emlékeznünk. Először is Ő az az Isten, aki sohasem szegi meg szavát vagy népével kötött szövetségét. Másodszor, Ő tegnap, ma és örökre ugyanaz. Amikor az "Úr" nevet használjuk az Újszövetségben, arra gondolunk, aki tekintélyét illetően mindenek felett való. Ő a mi Urunk.
   Érdekes megfigyelni, hogy a "Magasságos Isten" címet számos alkalommal használták olyanok, vagy használták olyanokhoz szólva, akik nem voltak Istennel személyes ismeretségben, de elismerték az Ő legfőbb tekintélyét, Dán 3,26; 5,18.21, még akár tisztátalan szellemek is alkalmazták.
   Egy kivétel ezzel kapcsolatban Melkisédek az 1Móz 14-ben és a Zsid 7-ben. Azonban, amit ő megértett Istenből, még korlátozott lehetett, mivel Isten még csak azoknak tárta fel jellemét, akik bíztak benne.
   Jelen igeszakaszunkban az Úr éppen átkelt a Galileai-tavon, és lecsendesítette a vihart a vízen és a tanítványok szívében. Amikor elhagyta a csónakot Gadara tartományában, az első, akivel találkozott, a tisztátalan szellemektől megszállott ember volt. Ez az ember a sírok között és a hegyekben élt. Nem tudták megfékezni. Még azt sem tudták kellőképpen megakadályozni, hogy önmagának ártson. Nyugtalansága könyörtelen volt; éjjel és nappal magánkívül volt, könnyek és fájdalom között. Mennyire hasonló ehhez a megváltatlan lélek tusája, aki nem talál választ önmagában az élet dolgaira és problémáira!
   De akkor jön Jézus. A tisztátalan szellem azonnal felismeri. "Mi közöm hozzád, Jézus, a Magasságos Isten Fia" - kiáltja. Mint mindig, a tisztátalan szellem tudja, hogy kicsoda az Úr Jézus, és fél az ítélettől, amely biztosan eljön. Ne feledjük, a Sátán és a bukott angyalok tudják, hogy ítéletre vannak fenntartva. Ez csak idő kérdése.
   Az Úr Jézus, a Magasságos Isten Fia megparancsolja a tisztátalan szellemnek, hogy menjen ki az emberből.
   Csak Krisztus törheti meg a Sátán hatalmát, és szabadíthatja meg a bűnöst a rabszolgaságból, amelyet a bűn hoz. A Magasságos Isten Fia még mindig lelkek megszabadításával foglalkozik.

Mk. 5.7 „És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem.”