Skip to main content

06.27 Felkelő Fény a Magasból

Dátum: 
2019.06.27

Lukács 1,76-80

FELKELŐ FÉNY A MAGASSÁGBÓL

   Ez egyike azoknak a címeknek, amelyeket Zakariás pap adott az Úr Jézusnak, amikor a fiát, Jánost körülmetélték. János a Magasságos prófétája lesz, és az Úr előtt fog járni, hogy előkészítse az Ő útjait.
   Zakariás megmagyarázta, hogy ez megtörténhetett "Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból". A gyökérszót, hogy "a hajnalhasadás", más igehelyeken eltérően fordították. Néha úgy fordítják, hogy "a Nap" felkelése vagy "naptámadat". Máskor úgy is fordították, hogy "a napkelet". Mindezek a kifejezések elménkben előidézik a Nap gyors felkelését, a reggeli nap melegét, és egy új nap felragyogását.
   Amikor Krisztus eljött, új nap vette kezdetét, a kegyelem napja gyorsan közeledett, az üdvösség áldásának melege feltűnt a látóhatáron. A meleg és az új nap forrása "a magasságban" volt, nem a Földön. Ez mennyei erőforrás, és ezért hoz mennyei jellegű áldást és meleget.
   Zakariás ezt mondja: "meglátogat minket a felkelő Fény a magasságból". Isten áldásával először a zsidókhoz jött.
   A felkelő Nap hatása a Földön eltűnteti a sötétséget és az éjszaka árnyait, és lehetővé teszi az emberek számára, hogy folytassák útjukat, amelyet abbahagyni kényszerültek előzőleg az éjszakai sötétség beálltakor, különösen az elektromosság előtti világban.
   Az eljövő Krisztus fényt hozott a világba, szellemi világosságot azok számára, akik szellemi sötétségben ültek - az evangéliumot, a "Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát", 2Kor 4,4. Legyünk eszközök, amelyek által ez a világosság elérkezik azokhoz, akik a sötétségben ülnek.
   Krisztus eljövetele szellemi életet hozott azoknak, akik a halál árnyékában ültek. Az evangélium üzenete az eszköz, amely által Krisztus világossága felragyoghat azok számára, akik "halottak voltak vétkeik és bűneik miatt, Ef 2,1.
   Az üdvösség üzenete Krisztus világossága által rávezeti az emberek "lábát a békesség útjára". Elindulnak a keskeny úton, amely az életre vezet.
   Hála Istennek, hogy "meglátogatott minket a felkelő Fény a magasságból".

Lk. 1.76 „Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, 77 hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, 78 Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból; 79 hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.” 80 A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izráelben.”