Skip to main content

06.28 Elsőszülött Fiú

Dátum: 
2019.06.28

Lukács 2,1-7

ELSŐSZÜLÖTT FIÚ

   A zsidó családban elsőszülöttnek lenni nagy tiszteletet és rangot jelentett. Jákób elsőszülött fia Rúben volt. Úgy van leírva, mint Jákób ereje, férfierejének kezdete, "kiválóan hatalmas, kiválóan erős", 1Móz 49,3. Ha a negyedik versig is elolvasod, sajnos azt fogod találni, hogy Rúben nem volt méltó ahhoz a helyzethez, amely neki, mint elsőszülöttnek járt.
   Az elsőszülöttnek volt joga, hogy többet örököljön, mint testvérei, ez volt az elsőszülöttségi jog, 1Móz 25,32. Jákób kihasználta Ézsau kimerültségét, és megvette elsőszülöttségét tőle egy tál lencséért. Valójában egyik fiú sem fogta fel teljesen, amit az elsőszülöttségi jog és maga az elsőszülöttség jelentett. Jákób teljessé tette fondorlatos cselekedetét a 27. fejezetben azzal, hogy Ézsaunak adta ki magát, amikor öreg édesapja, Izsák kiosztotta az áldást.
   Az elsőszülött volt a családnak az a tagja, aki a felelősséget hordozta, amikor Isten ítélete sújtotta az otthonokat, ha a bárány kiömlött vére nem volt a szemöldökfán és az ajtófélfákon (2Móz 11,5).
   Urunk Jézus Krisztus volt Mária elsőszülöttje. Mária szűz lány volt, tiszta és mocsoktalan, és a gyermek, akivel viselős volt, a Szent Szellemtől fogant. Soha azelőtt nem hordozott gyermeket a méhében; Ő volt az elsőszülött.
   Az Úrnak minden joga megvolt arra, hogy örökölje József házának minden anyagi és szellemi áldását, mégis világos, hogy áldást hozott az otthonra, ahelyett, hogy elvitt volna.
   Az Üdvözítő, mint az elsőszülött, felelősséget hordozott az otthonon belül, ő ezt jól végezte, amikor az ácsműhelyben dolgozott, és amikor végül ácsként ismerték. Legalább négy fivére és két nőtestvére volt, így felelőssége igen sok terhet rótt rá, de úgy látszik, hogy az Úr mindent biztosított számukra.
   Mint korábban megállapítottuk, Izráelben az elsőszülött a méltóság és tisztesség helyzetében volt. Milyen jól betöltötte az Úr ezt a szerepet! Méltósága és nemessége felülmúlhatatlan volt, nem úgy, mint Jákóbé és Rúbené. Tisztességet hozott az elsőszülött helyzetére.
   Ha Urunk így élt, nekünk is így kell!

Lk. 2.4 „Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5 hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6 És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7 és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.”