Skip to main content

06.29 Kisgyermek

Dátum: 
2019.06.29

Lukács 2,8-19

KISGYERMEK

   A kisgyermek - mennyire szeret mindenki csecsemőt látni. Figyelő emberek gyűlnek köréje! Figyeljük meg az öreg hölgyek felragyogó szemeit, amikor kis csecsemőt látnak édesanyja karjaiban - régi emlékek jönnek elő. Nézzük a tizenévesek és huszonévesek mosolygó arcát - álmok, amelyek még megvalósulhatnak. Milyen szép, milyen sebezhető, milyen gyenge, mennyire másoktól függ - az újszülött kisgyermek fenntartja minden reményünket a következő nemzedékre vonatkozóan, és minden félelmünket, hogy mi történhet vele.
   Utazzunk vissza 2000 esztendőt Betlehembe. Haladjunk el a tetszetős házak, a nagy házak, a szegényes házak, a vendégfogadók mellett, és érkezzünk meg egy jászolhoz. Nem vagyunk biztosak, hogy hol is volt. Minden, amit tudunk, hogy a fogadóban nem volt hely számukra. Meglepetésünkre egy újszülött csecsemőt találunk a jászolban, akinek édesanyja Mária, az ő férje pedig József. A kisgyermek a jászolban van. Minden anya elsőszülöttje számára a legjobbakat kívánja, de legalábbis azt, hogy meleg és tiszta körülmények között szülessen meg. Mária, az Üdvözítő édesanyja egy hosszú és fáradságos utazás után - Istentől kapott feladata szerint - elszenvedte a gyermekszülést igen méltánytalan körülmények között.
   Ki ez a kisgyermek? A csecsemő bizonyos értelemben nem volt közönséges gyermek. Izráel trónjának örököse volt, (hús)testben megjelent Isten, a menny és a Föld Ura. Címe és méltósága több, mint amit e rövid írás kifejezhetne.
   Azonban milyen jelentős dolog, hogy Ő, aki olyan fenséges, kisgyermekké lett! Mária mellét szopta, evett és aludt, mint bármely más kisgyermek. Fizikai értelemben sebezhető, gyenge, és Máriától függ, mégis Ő a Mindenható Isten. Krisztus testté lételében a kegyesség nagy titka látható. Ézsaiás fejezte ki ezt a titkot, amikor ezt mondta: "Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk... és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!" Ézs 9,6.
   Mária elsőszülött Fia gyönyörű kisgyermek volt, minden porcikájában csecsemő, de Isten kegyelmének csodája által ez a kisgyermek Isten Fia volt.

Lk. 2.9 „És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 11 Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.””