Skip to main content
Dátum: 
2019.07.11

János 1,1-5

IGE (SZÓ)

   Szavak. Ezrével használjuk naponta - néhány közülük mellékes és lényegében jelentés nélküli, néhány hivatalos és fontos; mind kifejez valamilyen elgondolást. De ez a Szó (Ige) különleges és egyedülálló. Michael Card Végső Szó című énekében mondja:
   Mi olyan sok durva szót használunk, A lármát, amit ezzel okozunk, hallgatni sem érdemes. Amikor az Atya bölcsessége közölni kívánta szeretetét, Kimondta azt egyetlen végső, tökéletes Szóban (Igében).
   Egyetlen végső, tökéletes Szó. Korábban Isten próféták által beszélt, Zsid 1,1-2, így beszéde hallható volt. Most a Szó (hús)testté lett, Jn 1,14, látható Szóvá! A próféták tévedhettek szóban, ahogyan Mózes is tette kíméletlen szavaival Meribánál, 4Móz 20,10. Bemerítő János, az utolsó prófétahang volt, Jn 1,23, de minden hangnak kell egy szó. Micsoda szava volt Jánosnak: "Íme, az Isten Báránya... egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én", Jn 1,29-30!
   Urunk volt mindig az Ige - az örökkévaló Ige, ugyanúgy, mint az örökkévaló Isten, mert az Ige Isten volt. Az első verset így is lehet fordítani: "Kezdetben az Ige volt", vagy "kezdetben az Ige létező volt", Kenneth Wuest. De ebben a "fázisban" kihez beszélt az Ige? A válasz ebben a kifejezésben van: "az Ige Istennél volt", 1. v. Milyen csodálatos közösség van az isteni személyek között! Az Ige fejezi ki az Istenség gondolatait, dicsőségét és jellegét az Atyának, Zsid 1,3. Ez dicsőséges közösség!
   De Ő fogja kifejezni Isten gondolatait is az egész emberiségnek. Így tehát látjuk a testté lett Igét - az Ige (hús)testté lett - a nagy titkot, Istent, mint embert, 1Tim 3,16, és az emberek ismerhették Istent, és vele élhettek! Krisztus arcán látjuk Isten dicsőségét, 2Kor 4,6 - fenségének dicsőségét, Ézs 2,10; kegyelmének dicsőségét, Ef 1,6; hatalmának dicsőségét, 2Tesz 1,9; és örökségének dicsőségét, Ef 1,18. Sütkérezzünk Isten dicsőséges kinyilatkoztatásában!
Örökkévaló Ige vagy,
Atyánk Egyetlene,
A látott és hallott Isten,
A menny Szerelmese.
(Josiah Conder)

Jn 1.1 „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2 Ő kezdetben az Istennél volt. 3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.”