Skip to main content

07.30 Igazság

Dátum: 
2019.07.30

János 14,6; 18,33-40

IGAZSÁG

   Sok bölcs kutatta az igazságot az évszázadok folyamán. Szókratész, Platón és Arisztotelész kereste a józan ész útján. Mások az igazságot a miszticizmusban keresték, azt remélve, hogy a meditáció és a titkos szertartások be fogják vezetni őket azoknak a dolgoknak az ismeretébe, amelyek túl vannak a normális emberi értelem határain. Mások tagadják világmindenségünkben az igazság és értelem létét, értelmetlenül tagadva Isten nyilvánvaló létezését, aki az igazságot meghatározza, Zsolt 53,2. A régi, cinikus Pilátushoz hasonlóan gúnyosan kérdezgetik: "Mi az igazság?”, Jn 18,38. Isten Igéje világosan elmondja nekünk, hogy van igazság, és az az Úr Jézus Krisztus személyében összpontosul.
   Az Úr Jézus az igazság, mert Ő mondja el az igazat az emberiségről. Miközben az ember ünnepélyesen kijelenti, hogy ő alapvetően jó, az Úr Jézus azt állítja, hogy "az ítélet pedig azt jelenti, hogy a Világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak", Jn 3,19. Krisztus a törvény és az Isten akarata iránti tökéletesen engedelmes élete által szent ellentétet mutatott az emberi lények tisztátalan és önző életstílusával szemben. Az Úr Jézusban látjuk az embert kereső igazságot, nem fordítva! Nemcsak megmutatta az emberiség igazi elbukott állapotát, hanem megmutatta nekik Isten jellemét is. Átmeneti földi tartózkodása alatt pontosan bemutatta a Teremtő tulajdonságait. A szentség, igazságosság, szeretet, irgalom, hatalom, bölcsesség és az Atya minden egyéb tulajdonsága megnyilvánult az Úr Jézus páratlan életében.
   Krisztus, mint az Igazság, megmutatja nekünk, hogy Istent nem tévesztik meg az ember kísérletei, hogy elfedezze a saját gonoszságát. Sőt, bemutatja nekünk a tökéletesség határozott megnyilvánulását, amelyet a Mindenható kíván teremtményeitől. Hála Istennek, az Igazság azt is elmondja, hogy Ő lehetővé tette a bűnös emberek számára, hogy bocsánatot nyerjenek és bekerüljenek Isten családjába az Ő halálán és feltámadásán keresztül. Megzavarja ennek a világnak a bölcseit, elmondva nekik az eljövendő világ valóságát, amely teljesen az Ő jellemére és munkájára alapul. Azok, akik vágyakoznak az igazság után, teljesen elérhetőnek fogják Őt találni "az Istenhez való megtérés és az Urunk Jézus Krisztusba vetett hit" által, Csel 20,21.

Jn. 14.6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Jn. 18.37 Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.
Jn. 18.38 Monda néki Pilátus: Micsoda az igazság? És a mint ezt mondá, újra kiméne a zsidókhoz, és monda nékik: Én nem találok benne semmi bűnt.