Skip to main content

08.03 Az Igazság Szelleme

Dátum: 
2019.08.3

János 15,20-27; 16,12-15

AZ IGAZSÁG SZELLEME

   Érdekes, hogy igeszakaszunkban a Szent Szellemet az igazság Szellemének nevezik. Nevezik máshol a kegyelem Szellemének, Zsid 10,29, az élet Szellemének Jézus Krisztusban, Róm 8,2, a fiúság Szellemének, Róm 8,14, a dicsőség Szellemének, 1Pt 4,14, az ígéret Szent Szellemének, Ef 1,13, és a szentség Szellemének, Róm 1,4. Ezeknek a címeknek mindegyike hasznos elmélkedésre ad nekünk lehetőséget. De az "igazság Szelleme" címben is számos gondolat van, amelyekkel foglalkozhatunk.
   Azért nevezik az igazság Szellemének, mert Ő az igazság Szentírásának az írója. Péter utalt a Szentírás forrására, amikor ezt mondta: "sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek", 2Pt 1,21. Ezenkívül azért is az igazság Szelleme, mert Ő a Szentírás magyarázója. Pál azt mondta azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyeket Isten azoknak készített, akik Őt szeretik, hogy "kinyilatkoztatta Isten a Szellem által; mert a Szellem mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is", 1Kor 2,10. Ő az, aki ihlette az írókat. Ő az, aki megmagyaráz, és Ő az, aki megvilágosít. Az Úr mondta róla: "amikor azonban eljön Ő..., elvezet titeket a teljes igazságra", Jn 16,13. Minthogy Ő az igazság Szelleme, isteni vezetés sohasem lehet ellentétes a Szentírással. Ezenkívül azért is az igazság Szelleme, mert bizonyságot tesz Őróla, aki az Igazság, Jn 15,26. Az Úr Jézus mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet", Jn 14,6. Nagy tetteinek egyike Krisztus bemutatása teljes kiválóságában. Az Úr Jézus mondta: "Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek", Jn 16,14.
   Mivel Ő benne lakik a helyi gyülekezetben, 1Kor 3,16, minden elgondolásnak és tevékenységnek összhangban kell lennie az igazság Igéjével. Valóban, a helyi gyülekezet "az igazság oszlopa és erős alapja", 1Tim 3,15. Minthogy Ő, az igazság Szelleme a hívőkben lakik, 1Kor 6,19-20, nem lehet semmi olyasmi az életben, ami az igazság hiányával határos, ha meg nem szomorítjuk Őt, Ef 4,25-32. Áhítattal szemléljük-e minden munkáját és útját?

Jn. 15.20-27 Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük; most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem és az én Atyámat is. De be kell teljesednie annak az igének, amely meg van írva az ő törvényükben: Gyűlölnek engem, ok nélkül.” „Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Szelleme, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam; de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok.”