Skip to main content

08.12 Az Élet Fejedelme

Dátum: 
2019.08.12

ApCsel 3,1-21

AZ ÉLET FEJEDELME

   Pál azt mondta a korintusiaknak, hogy amikor ő és társai az evangéliumot hirdetik: "nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat", 2Kor 4,5. Üzenete Krisztussal és a kereszttel kapcsolatos üzenet volt. Amikor Péter mutatta be az evangéliumot, az is Krisztus bemutatása volt, ahogyan láttuk pünkösdi igehirdetésében. Jelenlegi igeszakaszunkban Péter az Úr Jézusra úgy utal, mint Szentre, Igazra, valamint az élet Fejedelmére.
   Péter meghökkentő kontrasztot állít eléjük, amikor ezt mondja: "ti... azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet Fejedelmét pedig megöltétek!" Péter igehirdetése valójában tele van ellentétekkel. Szembeállította Pilátust és a zsidókat, mert az előbbi "úgy döntött, hogy elbocsátja Őt", míg a zsidók "kiszolgáltatták és megtagadták". Az Isten cselekedetei szembe vannak állítva a zsidókéval, mert Isten "megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok". Micsoda ellentét!
   Mit jelent az élet Fejedelme cím? A fejedelemnek fordított szó négyszer található az Újszövetségben. Megtalálható itt és az ApCsel 5,31-ben. Kétszer találjuk a Zsidókhoz írt levélben, a Zsid 2,10-ben és később a 12,2-ben (Károli). A görög archegos szót fordítják: "fejedelem"-nek, "szerző"-nek és "kapitány"-nak! Olyan valakire vonatkozik, aki megragadja a vezetést, vagy olyanra, aki valamire az első alkalmat biztosítja, vagyis az eredete valaminek, vagy pedig olyan valakire, aki a lehető legmagasabb példát mutatja. Mivel az eredeti szó tartalmazza az időben első, a pozícióban első, valamint a vezető gondolatait is, lehet fordítani "úttörő" vagy "főnök" szóval is. Nincs olyan magyar szó, amely pontosan kifejezné a gazdagságát.
   Amikor Péter az Úr Jézust úgy mutatta be, mint az "élet Fejedelmét", érzékletesen mutatta be hallgatóságának, hogy a Krisztus, akit ő hirdetett, nemcsak az élet forrása volt, hanem az élet fenntartója is. Ő az, aki ezt mondta: "én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek", Jn 10,10. Az Üdvözítő a tulajdonos, a biztosító, a mintakép és az úttörő. Ő biztosítja az életet mások számára az Ő helyettesítő és önkéntes halálának alapján.

Apcsel. 3.14-15 De ti a Szentet és Igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk.