Skip to main content
Dátum: 
2019.08.15

ApCsel 7,44-53

IGAZ

   István a zsidó nemzetet azoknak a prófétáknak az üldözésével és megölésével vádolta, akik előre bizonyságot tettek az Igaz eljöveteléről. Azután megvádolta őket az Igaz elárulásával és meggyilkolásával.
   Nem ő volt az első, aki az Úr Jézusra ezt a címet alkalmazta. Pilátus felesége ugyanezeket a szavakat használta, amikor ezt mondta: "Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta", Mt 27,19. Maga Pilátus ugyanezt a címet használta, amikor hiába mosta a kezét, és ezt mondta a zsidóknak: "Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!" Mt 27,24. Pilátus korábban már bizonyságot tett Krisztus feddhetetlenségéről, amikor ezt mondta: "én nem találok bűnt őbenne", Jn 19,6 (Rev. Károli). Pilátus és felesége látta, hogy az Úr igaz volt minden útjában.
   Zakariás használta ezt a címet, amikor írt a Király eljöveteléről és bevonulásáról Jeruzsálembe. Ezt mondta: "Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán", Zak 9,9. Ézsaiás is beszélt az Igazról, amikor a következőképpen prófétált: "Igazságosan fog uralkodni a király, és törvényesen fognak vezetni a vezérek", Ézs 32,1. Zakariás és Ézsaiás Krisztusra alkalmazta a címet, mint az Uralkodóra.
   Péter is használta a címet, amikor az Úr Jézusról beszélt. Ezt mondta: "Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket", 1Pt 3,18. Senki más nem felel meg, hogy Isten igényeit kielégítse. Az Igaznak igazságos cselekedete miatt kaphatunk megigazulást ingyen, a hit alapján. Péter bemutatta az Igazat, mint helyettest.
   Isten megbocsáthat nekünk az Igaz miatt. János ezt írta: "ha pedig, vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is", 1Jn 2,1-2. Képviselőnk Isten előtt, aki képvisel bennünket az élet mindenféle körülményei között, Jézus Krisztus, az Igaz.

Apcsel. 7.51-53 Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az Igaznak eljövetelét. Most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek ti, akik bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg.”