Skip to main content

08.21 Az Élet Szelleme Krisztus Jézusban

Dátum: 
2019.08.21

Róma 8,1-4

AZ ÉLET SZELLEME KRISZTUS JÉZUSBAN

   Ez a dicsőséges és fontos fejezet részletezi a Szellem döntő szerepét azok megszentelésében, akik hit által megkapták Isten igazságának ajándékát. Míg a levél előző részében csak néhány utalás volt a Szent Szellemre, Róm 1,4; 5,5; 7,6, a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében legalább tizenkilencszer található, jelezve a Szellem szolgálatának döntőfontosságú jelentőségét.
   Az első vers a Róma 7,6-hoz kapcsolódik, és kiemeli a 7,1-6 jelentőségét. Krisztus halálának és feltámadásának eredményeképpen "most már" azok, akik Őbenne vannak, mentesülnek a törvény ítélete alól. Ez alapvető szabadság, és tovább erősíti az a tény, hogy "az élet Szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől", 2. v. Az, hogy "Krisztus Jézusban", a szükséges alapot jelzi ehhez a dicsőséges felszabadításhoz.
   Az "élet Szellemének törvénye" teljes ellentétben áll a "bűn és halál törvényével", valamint a "bűn törvényével", Róm 7,23.25, és C.E.B Cranfield úgy magyarázta, mint "a Szent Szellem által a hívő felett gyakorolt tekintélyt és kényszert".
   Lényeges, hogy ez az előbbi hivatkozás úgy jelöli meg a Szellemet, mint az "élet Szellemét", vagyis az életadó Szellemet. Ez a dicsőséges ajándék megtérésekor adatott a hívőnek, és megszabadította a bűn zsarnokságától. Nem arról van szó, hogy a bűn örökre megszűnik tényező lenni az életében; inkább egy új ellensúlyozó erő van jelen, éppen úgy, ahogyan egy gyönyörű növény képes növekedni az ég felé a természetes élet energiájával, a gravitáció általános törvénye ellenére.
   A cél az, "hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint", 4. v. Isten szándéka Fiának elküldésével és a bűn elítélésével az, hogy a törvény követelése teljesüljön azzal, hogy a Szellem újra és újra képessé tesz bennünket, hogy az engedelmességet válasszuk a bűn ellenére, és így megvalósuljon az igazi szabadság és szentség.
   Ennek a nagy fejezetnek az első versei szemben állnak a 7. fejezet erőlködéseivel. Isten nem azt hagyta nekünk, hogy a bűn és a kudarc végtelen ingoványán keresztül küszködjünk. Maga az életadó Szellem lakik bennünk, hogy kínálja az állandó lehetőséget, hogy elnyerjük a győzelmet a bennünk lakozó bűn felett.

Róm. 8.1-4 Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint.