Skip to main content

09.01 Isten Ereje

Dátum: 
2019.09.1

1Korintus 1,18.24

ISTEN EREJE

   Kétezer évvel ezelőtt szimpatizánsokból és kárörvendőkből álló néptömeg gyűlt össze egy nyilvános kivégzőhely körül, ahol három férfinak kellett meghalnia. Keresztre feszítéssel végezték ki őket, amely különösen kegyetlen és gonosz módja volt annak, hogy valakit halálra adjanak. Ebben benne volt a nyilvános megszégyenítés, a gyötrő fájdalom, a növekvő és hosszantartó fizikai elgyengülés, ahogyan a test ereje fokozatosan eltávozott. Amikor eljött a halál, az gyakran a legnagyobb fizikai gyengeség pillanatában történt.
   A középső kereszten lévő férfinak a neve fel volt írva és szegezve a kereszten a feje felett. Egyszerűen olvasható volt: "Názáreti Jézus, a zsidók királya". Micsoda halál ez egy királynak! A királyokat tisztelet, és nem szégyen illette meg. A királyokról feltételezték, hogy teljes hatalmat gyakorolnak, nem szenvednek el nyilvános gyengeséget. A figyelő fül hallotta, hogy ráadásul hogyan gúnyolják ezt a Királyt: "ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!”, Mt 27,40 (Rev. Károli). Bizony figyelemre méltó volt, hogy egy Királynak így kell meghalnia, arról nem is beszélve, hogy Isten Fia volt. Hogy halhatott meg ilyen gyengeségben?
   De a kereszt látszólagos gyengesége Isten tervében pontosan erő, mert "az Isten erőtelensége erősebb az embereknél" (Rev Károli). Igaz, hogy Krisztus látszólagos gyengeségben halt meg, 2Kor 13,4, azonban Isten Fia halálának ténye nem Isten gyengeségének bizonyult, hanem Isten erejének az üdvösségre. Ő, aki tökéletes életét felajánlotta Istennek, helyettes lett a bűnösökért, mivel elhordozta bűneiket saját testében a fán. Az emberiség nem tudja ezt megérteni. Maga Krisztus azonban Istennek ereje az üdvösségre, ahogy keresztjének hirdetése is. Lehet-e nagyobb bolondság, mint kiállni az emberek elé, hirdetve, hogy Isten tudja és akarja üdvözíteni az embereket ezen a kétezer évvel ezelőtt történt nyilvános kivégzésen keresztül? Nevetségesnek tartasz nyilvánosan prédikálni olyasmit, amit az emberek bolondságnak tekintenek? Rosszul gondolod! Pontosan az evangélium hirdetése és Isten Fiának felemeltetése Isten hatékony ereje arra, hogy vonzza azokat, akik el vannak hívva Isten által és Istennek. Azok számára, akik elvesznek, bolondság; de azok számára, akik üdvözültek, Isten igazi ereje. Hála Istennek, hogy így van.

1Kor. 1.18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
1Kor. 1.23-24 Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét.