Skip to main content

09.07 Minden Férfinak Feje

Dátum: 
2019.09.7

1Korintus 11,2-16

MINDEN FÉRFINAK FEJE

   Része az isteni tervnek Isten népe számára, hogy, "minden illendően és rendben történjék", 1Kor 14,40. Ennek a rendnek döntő része a gyülekezet alkalmain és az otthonokban a vezetői elv elfogadása. A vezetői elvnek semmi köze sincsen a felsőbbrendűséghez - Krisztus feje Isten, az Atya, 3. v., azonban az isteni természetet tekintve Krisztus és az Atya egy, és így egyenlő. Inkább a szerepvállaláshoz van köze. Krisztus alárendelte magát az Atyának a megváltás érdekében. Ebben az értelemben alávetette magát az Atya tekintélyének. Amikor tehát a Szentírás azt mondja, hogy a nő feje a férfi, ez egyáltalán nem jelent alsóbbrendűséget, hanem inkább a férfi és női szerep közti különbségről beszél. Az isteni tekintély irányvonala: Isten mindenek előtt, azután Krisztus, azután a férfi és azután a nő.
   Krisztus a feje minden hívő férfinak. Igaz, hogy Ő feje minden hívő nőnek is, de a fejezeten végighúzódó gondolat az elsőbbségi különbségtételt mutatja a férfi és a nő között. A nemek közti különbség az üdvösséget tekintve lényegtelen: "nincs férfi, sem nő", Gal 3,28, a szolgálatot tekintve azonban lényeges. A nemek között és a vezető szerepben lévő különbség két dologban látható. Először, a férfinak nem szabad befednie a fejét nyilvános összejövetelen. Így cselekedve megtiszteli Fejét, aki a Krisztus, elutasítva, hogy elrejtse az Ő dicsőségét, és megmutatva, hogy elfogadja Krisztus tekintélyét önmaga felett. A nőnek azonban be kell fednie a fejét, így mutatva ki a férfi tekintélyének elfogadását, és mint az ő dicsőségét, el kell fedeznie. Egy másik dolog, amely a nemek közti különbséget láthatóvá teszi, a haj hosszúsága, 14-15. v. Isten gyűlöli a nemek összemosását.
   Ezek a látható jelek, amelyek Krisztus tekintélyének a férfi feletti, valamint a férfi tekintélyének a nő feletti elfogadását mutatják, különösen érdeklik az angyalokat, mivel ők figyelik az isteni rend elismerését. Az angyalok a bűnösök üdvözülése iránt is komoly érdeklődést tanúsítanak, és vágyakoznak beletekinteni az evangélium ügyeibe, Lk 15,10 és 1Pt 1,12. Milyen gonddal kell tehát eljárnunk, hogy megmutassuk Krisztus vezető szerepét az életünkben mind tettel, mind szóval!

1Kor. 11.3 Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.