Skip to main content

09.14 Az Úr Szelleme

Dátum: 
2019.09.14

2Korintus 3,12-18

AZ ÚR SZELLEME

   Mózesről meg van írva, hogy szemtől szembe beszélt Istennel, ahogyan ember beszél a barátjával, 2Móz 33,11. A kifejezést nem kell szó szerint venni, hanem képletesen. Isten szellem, és nem ember, még Mózes sem látta Istent soha. Azt jelenti, hogy teljes és korlátok nélküli közösség volt kettőjük között. Ennek az Istennel való közösségnek az eredménye volt, hogy Mózes arcának bőre fénylett, annyira, hogy az izraeliták féltek közel menni hozzá. Mózes ezért vett egy kendőt, és lefedte az arcát, miközben a néphez beszélt, és ismét eltávolította, amikor Istennel beszélt, 2Móz 34,29-35. Pál arra használja ezt az eseményt, hogy két dolgot megtanítson. Az első az, hogy Mózestől eltérően, aki megpróbált valamit elrejteni a nép elől úgy, hogy ne láthassák az arcát, Pál és az evangélium többi szolgája nyíltan hirdette az Igét és tanított. Másodszor, a Mózes arcán lévő szó szerinti lepelről áttér a zsidók szívén lévő szellemi lepelre, amely megakadályozza őket annak megértésében, hogy a törvény dicsősége mulandó volt, ugyanúgy, ahogyan a Mózes arcán lévő dicsőség is megfakult. Már áttért a betű szolgálatáról a szellemére, 6-12. v. Most áttér a szó szerinti lepelről a szellemire.
   Amikor Mózes Istenhez beszélt, eltávolította a leplet. Ugyanígy el kell távolítani azt a szellemi leplet a zsidó nép szívéről, amely megakadályozza őket, hogy meglássák Krisztust a Szentírásban. Ha egy személy, vagy maga Izráel nemzete az Úrhoz fordul, a lepel eltávozik a szívükről. Saját Írásaikat új fényben látják.
   Ki veszi el ezt a leplet? Az a kifejezés, hogy "az Úr a szellem", nem azt jelenti, hogy Pál összekeverte a háromságról szóló tanítását! Nem szükséges nagybetűvel kezdeni a szellem szót, hogy a Szent Szellemre vonatkozzon. Pál korábban azt mondta, hogy a betű öl, a szellem pedig megelevenít, és itt nem a Szent Szellemről van szó, 2Kor 3,6. Nos, ahol Krisztus életet adó, világosságot nyújtó szelleme jelen van, ott van a szabadság - a szabadság, amelyet Krisztus ad. "Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni", Gal 5,1. Krisztusban és Krisztus szellemében a félelem szolgaszellemének vége, Róm 8,15.

2Kor. 3.17-18 Az Úr pedig a Szellem, és ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Szelleme által dicsőségről dicsőségre.