Skip to main content

09.15 Isten képmása

Dátum: 
2019.09.15

2Korintus 4,4

ISTEN KÉPMÁSA

   Úgy tűnik, sokak számára nehézséget jelent ebben a világban, hogy nem láthatják Istent. "Ha láthatnám Istent, hinnék benne", mondják. Két alapvető oka van, hogy az emberek nem láthatják Istent. Az első Isten igazi természetében van, hogy egyszerűen láthatatlan, 1Tim 6,16. Szellem lévén, az emberi szem számára láthatatlan. "Istent soha senki nem látta", Jn 1,18; 1Jn 4,12. Az emberek megláttak valamit dicsőségéből, és látták Isten megjelenéseit, amelyeket teofániának neveznek, de sohasem látták Őt a maga valóságában. Erre a problémára Isten válasza az volt, hogy elküldte a Fiát a világra. Minthogy Krisztus Isten, Ő kijelentheti Istent az emberiségnek. Krisztus tehát Istennek a képmása, a tökéletes megnyilvánulása. Ő ezt mondhatta: "aki engem látott, látta az Atyát", Jn 14,9.
   A második probléma Isten meglátására szellemi értelmű. Itt a probléma nem Isten természetében rejlik, hanem az ember természetében. Az emberiség bűnös, és minthogy bűnös, sem meglátni, sem megérteni nem képes Istent. Ezt a problémát bonyolítja az a tény, hogy a Sátán maga, ennek a világnak az istene, szándékosan és rosszindulatúan megvakította a bűnösök szívét, hogy ne láthassák Isten igazságát.
   Hogyan tudja akkor Isten legyőzni a bűnösök értelmének ezt a vakságát? Kezdetben, amikor teremtette a mennyet és a Földet, megparancsolta, hogy világosság ragyogjon ki az ősi sötétségből, ezekkel a fenséges szavakkal: "Legyen világosság", 1Móz 1,3. Az Ószövetség teremtő Istene az Újszövetség újrateremtő Istene. Azonban a szellemi vakság esetén nem csupán megparancsolja, hogy világosság ragyogjon fel az emberi szívekben; az Ő Fia a fény, amely belevilágít a szívekbe. Ez a világosság szellemi sötétségből ragyog elő, hogy Isten dicsősége ismeretének világosságát nyújtsa Jézus Krisztus arcán. Ez Isten szuverén cselekvése az üdvözítésben, mert e nélkül a bűnös ember, ahogyan Pál tudta, megkötözve maradna a bűn tudatlanságának sötétségében, aki képtelen és vonakodó arra, hogy lásson. A Sátánnak valóban nagy a hatalma az emberek szíve felett. Mégis nagyobb Isten hatalma, hogy felülmúlja ezt a vakságot és diadalmaskodjon rajta, képessé téve az embert, hogy meglássa az igazságot és elhiggye.

2Kor. 4.4 Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.