Skip to main content

09.18 Szeretett

Dátum: 
2019.09.18

Efezus 1,3-6

SZERETETT

   Milyen kedves szó az, hogy szeretett. Ezt a fogalmat nem használjuk könnyedén, hanem azok számára tartjuk fenn, akik legkedvesebbek számunkra és legközelebb állnak hozzánk. Az Ószövetségben Benjamint, 5Móz 33,12; Salamont, Neh 13,26, és Dánielt, Dán 9,23; 10,11.19, valamint Izráelt együttesen nevezték szeretettnek.
   Az Újszövetségben az apostolok használják a szót testvéreikre, különösen kedves megszólításként, amikor szent életre kérlelik őket. János sokszor használja a kifejezést, amikor megszólítja Isten házanépét.
   De a legfontosabb, hogy az Úr Jézusra alkalmazták. Az Énekek Énekében a menyasszony alkalmazza ezt a gyönyörű kifejezést, amikor szeretettnek szólítja azt, aki számunkra az Úr Jézus előképe - a mindenestől kedves Férfit. Ezt a szót használta az Atya is, amikor szeretett Fiáról beszélt. Ézsaiás az Úr Jézusról prófétál, amikor ezt mondja: "Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm", Ézs 42,1.
   Az Atya megnyitja az egeket Fiának bemerítkezésekor és ezt mondja: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm", Mt 3,17. Mintha az Atya, mielőtt a Fiú megkezdi nyilvános szolgálatát, rátenné jóváhagyásának pecsétjét a csendben telt évekre. Majd újra, szolgálatának vége felé, amikor az Úr Jeruzsálem felé fordítja tekintetét és mindarra, ami ott várja, az Atya ezt mondja: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!" Mt 17,5.
   A mai szövegünk szerint minden áldás, minden örökség a miénk, mert Őbenne vagyunk. Ez Benjámin történetében van bemutatva számunkra. Az 1Móz 49-ben Jákób azt mondja, hogy Benjámin ragadozó farkas, aki felfalja prédáját. Mózes azonban az 5Móz 33-ban azt mondja, hogy ő az ÚR szeretettje, aki biztonságban, megértő védelemben és nyugalomban lakik az Úr vállain.
   Mi valamikor lázadó bűnösök voltunk, Isten ellenségei. De Ő elküldte fiát - a Szeretettet -, hogy kifizesse váltságdíjunkat. Amikor befogadtuk az Úr Jézust, Isten Fiába helyeztettünk. Mindenki pedig, aki Őbenne van - a Szeretettben -, békét, védelmet és biztonságot talál. Micsoda helyzet ez! Kényelmesen elhelyezkedünk a Szeretett vállain, és Őbenne áldást nyerünk.

Ef. 1.3-6 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.