Skip to main content

09.20 Mindenek Felett Való Fő A Gyülekezetben

Dátum: 
2019.09.20

Efezus 1,15-23

MINDENEK FELETT VALÓ FŐ A GYÜLEKEZETBEN

   Isten eredeti teremtésében az ember az Ő képmására és hasonlatosságára teremtetett. Noha ez a férfi teljes volt önmagában, Isten jónak látta, hogy teremtsen egy kiegészítést és segítséget, aki megfelel a számára. Isten kivett egy bordát Ádám oldalából, nővé formálta, és odavitte hozzá. Ebben az Isten által eltervezett házasságban a férj volt a fő. Az ő felelőssége volt, hogy szeresse, vezesse, védje, és gondját viselje menyasszonyának.
   Bejött a bűn, és ez a harmonikus közösség Istennel, valamint a Földdel, megromlott. Lehet, hogy sohasem érthetjük meg teljesen, milyen tragédiát jelentett ősszüleink döntése. De amint körülnézünk világunkban manapság, és látjuk az erőszakot, a kapcsolatok megszakadását, a gazdasági és ökológiai káoszt, tudatosodhatnak bennünk az Éden kertjében történtek tragikus eredményei.
   Isten ebbe a bűnnel teljes világba küldte el a Fiát. A második Embert, az utolsó Ádámot elküldte, hogy megteremtsen egy új embert, mennyei rend szerint. Halálával megsemmisítette a Sátán hatalmát, Zsid 2,14, megfizette a bűnök büntetését, feltámadásában pedig bemutatta, hogy Isten ki van elégítve, Róm 4,25. Sőt Isten jobbjára ült, "feljebb mindennél", Ef 1,21.
   Ő most "mindennek feje", így nincsen semmilyen terület, amely ne lenne neki alávetve. Ebben a magas pozícióban adatott a Gyülekezetnek, amely az Ő Teste, az Ő teljessége, aki" teljessé tesz mindent mindenekben", Ef 1,23.
   Azon a küzdőtéren, ahol az első Ádám elbukott, az utolsó győzött. Ahogyan az első Ádámnak volt menyasszonya, hogy teljessé tegye őt, így az utolsó Ádám is kapott menyasszonyt. Ahogyan Ádám felesége az ő oldalából vétetett, így Krisztus menyasszonya is az Ő dárdával átdöfött oldalából vétetett. Azonban az első Ádámtól eltérően Krisztus menyasszonya oly módon kapcsolódik hozzá, amely lehetetlenné teszi, hogy ez a közösség megszakadjon. A fő elválasztása a testtől az egésznek a pusztulását jelenti, a feltámadott Krisztus pedig sohasem halhat meg. Nemcsak, hogy mellette vagyunk, mint menyasszonya, hanem része vagyunk, mint az Ő teste. Így az a hatalom, amely működött Krisztus feltámadásban és a mennybe menetelben, a miénk is, mert egyesültünk Ővele, mint Fővel.

Ef. 1.15-23 Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. „Az ő lábai alá vetett mindent”, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.