Skip to main content

09.22 Sarokkő

Dátum: 
2019.09.22

Efezus 2,19-22

SAROKKŐ

   Az Ószövetségben voltak egymást követő építmények, a szent sátor és a templom, amelyek Isten lakóhelyéül épültek fel. Salamon tudta, hogy Isten oly nagy, hogy "az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba Téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!" 1Kir 8,27. De Isten irgalmasan népével fog lakni, és így földi népe közeledhet hozzá áldozattal és a főpap közbenjáró munkája által.
   Minthogy ezek a földi építmények mennyei valóságokat ábrázoltak, Zsid 8,5, pontosan meg kellett felelniük annak, amit Isten Mózesnek mutatott a hegyen, vagy amit Dávidnak adott sok évvel később Jeruzsálemben, 1Krón 28,19. Ezek az építmények Isten lakóhelyei voltak, aki szent és igen dicsőséges.
   A kereszt mindezt megváltoztatta. Most Isten lakóhelye Gyülekezetében van, amely "egy új embert" alkot. Isten most népe között lakik, amely összegyűlt Őhozzá, Mt 18,20. Mint helyi gyülekezetnek, bizonyosnak kell lennünk, hogy megfelelő anyagokból építkeztünk, és egy napon majd megjelenünk, mint Isten dicsőséges lakhelye, hogy az egész világ láthassa az Ő dicsőségét.
   De hogyan lehetünk biztosak abban, hogy ez az épület megfelelően épült? Szükségünk van alapra, amelynek rendelkeznie kell építési feltételekkel, függőleges és vízszintes irányban egyaránt. Az apostolok és próféták jelentik az alapot. Ez visszavezet bennünket az újszövetségi igazságokhoz, amely kijelentetett számukra a Gyülekezetről, Isten lakóhelyéről. Ezek az igazságok nem tőlük eredtek, hanem magától Istentől. Tehát ezek az igazságok vízszintesen és függőlegesen Jézus Krisztus személyére épülnek, aki a szegeletkő vagy sarokkő.
   Távolról sem csupán díszkő, ahogyan manapság ismerünk ilyesmit, hanem olyan szikla, amelytől minden mértékünket vesszük. A gyülekezetben mindennek Őhozzá kell igazítani. Az apostolok tőle eredtek, és így biztos alapon vagyunk, amelyre a Gyülekezet épült.
   Nekünk is olyan anyagokkal kell építkeznünk, amelyek kiállják a tűzpróbát, dicsőséget hozva Őrá, és egyedül Őrá. Egy napon ez a dicsőséges lakóhely nyilvánvaló lesz az egész világ előtt, hogy lássa, és tiszteletet és dicsőséget adjon Őneki, aki annak sarokköve.

Ef. 2.19-22 Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.