Skip to main content
Dátum: 
2019.09.25

Filippi 2,5-8

SZOLGA

   Az, aki valójában Isten, szolgai formát vett magára, elrejtve azokat a dolgokat, amelyek azt eredményezték volna, hogy az emberek felismerjék Őt, mint Istent. Ézsaiás a trón dicsőséges körülményei között látta Őt. János figyelte, ahogyan levetette felső ruháját, majd egy szolga törülközőjét kötötte magára, és előregörnyedt, hogy megmossa tanítványai lábát.
   A Zsidókhoz írt levél írója beszél Jahve szolgájáról, aki önkéntes Szolga, Zsid 10,5-7; Zsolt 40,7-9. Az Úr Jézus a beteljesedése a 2Móz 21,5-6-ban leírt szolgának. Ez a szolga ura, feleségei és gyermekei iránti szeretetből megtagadta, hogy szabadon elmenjen. Elfogadott egy jelet, hogy a fülét átszúrják egy árral, ezzel megjelöljék őt, mint örökös rabszolgát. Az Úr Jézus a dicsőségben örökre meg van jelölve a Golgota jeleivel, mert szerette Atyját, Jn 14,31 és Gyülekezetét, Ef 5,25. Az Úr Jézus volt az alázatos Szolga is, Jn 4,34; Mk 14,32-36. Az Úr Jézusnak sohasem lebegett más cél a szeme előtt, minthogy teljesítse az Atya akaratát. Ez töltötte be életét, és alázta meg szívét engedelmességben a legrettenetesebb órában is. Ő lett a sikeres szolga, Jn 17,4; 19,30. A legnagyobb feladatot, amely valaha létezett, sikeresen megoldotta, amikor a megváltás nagy művét elvégezte a Golgotán. Mivel befejezte ezt a nagy munkát, Ő most a felmagasztalt szolga. Fil 2,9-11. Tökéletesen kielégítette Atyját, és így Atyja feltámasztotta, felmagasztalta és jobbjára ültette, ahol tiszteletben, dicsőségben és dicsőítésben lesz része örökre.
   Bennünket ugyanilyen gondolkodás jellemezzen. Olyan gondolkodásra van szükségünk, amely nem saját trónra emelésünk külsődleges tündöklését keresi, hanem a szolga törülközőjét, arra törekedve, hogy az embereket szolgálva szolgálja Istent. Ahogyan Timóteus parancsot kapott, hogy ne keresse a saját hasznát, hanem a másokét, így tegyünk mi is. Mint Epafroditusz, mi is adjuk oda magunkat mások javára Isten szolgálatában. Ha életünk arra irányul, hogy Isten akaratát cselekedjük, akkor mások szolgálatában találjuk magunkat. Egy eljövendő napon pedig meghalljuk majd Őt, aki ezt mondja: "Jól van, jó és hű szolgám".

Fil. 2.5-8 Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.