Skip to main content

09.26 Szeretett Fia

Dátum: 
2019.09.26

Kolossé 1,12-14

SZERETETT FIA

   Mai olvasmányunk két királyságról beszél, és ezek szöges ellentétben állnak egymással. Egyik a sötétség királysága, míg a másik szeretett Fiának királysága. A világban ma is minden ember ennek a két királyságnak egyikében van.
   A sötétség királyságában olyan valaki uralkodik, aki kezdettől fogva csaló és hazug. Ennek a királyságnak az ura csalta meg Évát az Édenkertben, és attól kezdve a világ ennek a személynek a hatalma alá került, akinek Éva alávetette magát. Ennek a világnak a történelme tele van intellektuális sötétségünk valóságával, Ef 4,18, így kívánságainkat is a sötétség uralja, Róm 1,21. Ebben az állapotban felcseréltük Isten dicsőségét, Róm 1,23, és Isten igazságát, Róm 1,25, végül pedig nem akartuk Istent ismeretünkben megtartani, Róm 1,28. Ennek a sötétségnek az eredményeképpen, amelyben éltünk, szerettük a sötétséget, Jn 3,19. Ebben a szánalmas helyzetben rabok voltunk a haláltól való félelem miatt, Zsid 2,15.
   A sötétségnek erre a rettenetes helyszínére jött Isten Fia, az Atya Szeretettje. Jött, hogy megszabadítson bennünket az alól az uralom alól, amelyben rabszolgák voltunk. Az egyetlen mód, hogy megszabadulhassunk ebből a szörnyű helyzetből, az volt, hogy valaki kifizesse az Isten szent igazságossága által megkövetelt árat, ez pedig halál volt. Szeretett Fia kifizette bűnünk árát, és így átvihetett bennünket egy új királyságba, az élet, szeretet és világosság királyságába. A jó Pásztor életét adta a juhokért, ezért bővölködő életünk lehet, Jn 10,10. Eljött, hogy bemutassa az Atya szeretetét, és meg is tette halála által a Golgotán, Róm 5,8. Amikor befogadjuk Őt, mint Urunkat és Üdvözítőnket, közösségbe kerülünk Ővele és az Atyával. Most már világosságban járunk, mert Ő a világosságban van, 1Jn 1,3-7. Ahogyan maga Jézus mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam", Jn 14,6.
   Egyik királyság sötétséggel, félelemmel és halállal teljes, míg a másik királyság világossággal, szeretettel és élettel teljes. Az az üzenet, hogy Isten minden gyermeke hogyan jött át egyik királyságból a másikba, olyan üzenet, amelyet ennek a világnak hallania kell újra és meggyőződéssel. Ez élet és halál kérdése!

Kol. 1.12-14 Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.