Skip to main content
Dátum: 
2019.09.30

Kolosse 1,18

KEZDET

   Pál most figyelmét az egész teremtés mérhetetlenségéről a Gyülekezetre fordítja, amely az Ő Teste. Az apostol, azzal kezdve, hogy "És Ő" (Rev. Károli), rámutat, hogy az, akiről Ő beszél a 15-17. versekben, ugyanaz, mint aki a 18. vers témája.
   Ma figyelmünk arra irányul, aki a "kezdet". Minthogy az első teremtésnek Ő volt a forrása, energiája és megszervezője, így Ő a forrása, energiája és szervezője az új teremtésnek is a Krisztus Jézusban, 2Kor 5,17.
   Az első teremtést a bűn megrontotta. Ádám bűnének eredményeképpen a teremtés sóhajtozik, bűn uralkodik, a halál folytatódik, és az ember Isten ítélete alatt van. Pál súlyos kijelentése a halál lélekharagjának hangzik: "Ádámban mindnyájan meghaltak", 1Kor 15,22.
   A törvény azért adatott, hogy a bűnt rendkívül bűnössé tegye, hogy megértsük: el kell fordítanunk tekintetünket önmagunkról arra, aki meghalt helyettünk. De sajnos, a zsidó vallás, minden mai vallással együtt arra törekszik, hogy megigazulást találjon a törvény által, amely az ember saját erőfeszítéseire épít.
   Amikor az Úr Jézus itt volt, egy farizeus jött hozzá éjszaka, hogy kérdéseket tegyen fel tanításával kapcsolatban. Az Úr azt mondta neki, hogy újjá kell születnie, hogy szüksége van egy új kezdetre. Ez az új kezdet feltekintés Arra, aki felemeltetett, ahogyan a kígyó a pusztában. Isten úgy szerette a világot, hogy tulajdon Fiát halálra adta a kereszten, és azok, akik Őbenne hisznek, megmenekülnek az igazságos büntetéstől, amely bűneik miatt érné őket.
   Ő lesz a kezdet, a létrehozó; az emberek olyan új generációjának forrása, amely már nem Ádámban van, hanem most már Krisztus Jézusban. Mindenkinek, aki Krisztusban van, örök élete lesz - a Fiú élete. Mindenki, aki Krisztusban van, átmegy a sötétség királyságából az Ő Fiának országába, és elnyeri bűneinek bocsánatát.
   Tehát, Ő minden az első teremtés számára és az új teremtés számára is. De valóságos különbség van a két teremtés között. A második nem fog elbukni, mert maga Isten Szelleme biztosítja. Egy napon ez az új teremtés meg fog jelenni az egész teremtésben az Ő kegyelme gazdagságának dicsőségére, Ef 2,7.

Kol. 1.18 És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;