Skip to main content

10.01 Elsőszülött a Halottak Közül

Dátum: 
2019.10.1

Kolossé 1,18; Jelenések 1,5

ELSŐSZÜLÖTT A HALOTTAK KÖZÜL

   A halál és a sír örökké az ádámi nemzetség fiainak a sarkában volt. Mióta csak létezik az emberiség, ezek jelölték ki utunkat. Mózes 1. könyvének ötödik fejezetében ismétlődően és komoran kong: "és meghalt". Sehol sincs feljegyezve: "és életre kelt". Ahogyan a zsoltáríró emlékeztet bennünket, "a halál árnyékának völgyében" élünk.
   Legyen most a szívünk előtt az Úr Jézusnak ez a mélyenszántó címe. Ő, mint elsőszülött a halottak közül, az, amit ember sohasem állíthatott magáról. Meghalt, de most újra él. Az Övé az elsőbbségnek és szuverenitásnak ez a helyzete. Az Úr Jézusnak két csodálatos igénye van a feltámadás révén; Ő egyrészt "időben az első", másrészt "létrehozó hatalom" a feltámadásban és a feltámadásra.
   Mielőtt e fölött a két nagy igény fölött elmélkednénk, gondolkozzunk el az "elsőszülött" szón. Már ki volt jelentve, hogy elsőszülött a teremtéssel kapcsolatosan, 15. v., most úgy látható, mint elsőszülött a halottak közül. Ez Úrrá teszi Őt nemcsak minden létező felett, hanem minden olyan dolog felett is, amire a halál tartott igényt. Ő a szellemi lét olyan új dimenziójának a kezdete, amely azelőtt sohasem volt tapasztalható. Péter jelentette ki pünkösd napján ezt a tényt, így szólva: "Akit Isten feltámasztott, "megoldva a halál fájdalmait". A halálnak "szülési fájdalmai" voltak, és ki kellett adnia Krisztust, mert "lehetetlen volt", hogy fogva tartsa! ApCsel 2,24. Kijött a halálból, ahogyan az elsőszülött jön ki a méhből.
   Most nézzük meg az Ő igényeit. Ő idő szerint első. A Szentírásban minden más feljegyzés olyan emberekről, akik feltámadtak a halálból, nem hasonlítható ahhoz, amit itt látunk, mert ők kivétel nélkül visszatértek a sírba, és ezért feltámadásukra várnak. Jézus Krisztus volt, és Ő ma is az első a halálból, és minthogy az első, feltámadása garantálja, hogy mindenki más követni fogja, 1Kor 15,20-22.
   Ő az egész feltámadás létrehozó hatalma is. Hassák át szívedet ma saját szavai: "eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak", Jn 5,25.

Kol. 1.18 És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;
Jel.1.5 És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
1Kor.15.20-22 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.