Skip to main content

10.04 Diadalmas

Dátum: 
2019.10.4

Kolossé 2,12-15; Zsidók 2,14-15

DIADALMAS

   Igaza volt Bunyannak, amikor "A zarándok útja" c. könyvében "Keresztyén" a következő szavakat mondja, amint az üres kereszt előtt térdel, és leveti bűnterhét:
Itt kezdődik az én üdvösségem?
S hullanak le vállamról a terhek?
Itt szakadnak szét a kötelékek?
Áldott kereszt! De inkább az Ember,
Ki a szégyent vállalta rajta értem!
   Nekünk is el kell foglalnunk helyünket ma az Ő keresztjénél, hogy "a Diadalmasról" elmélkedjünk. Micsoda diadalt aratott a kereszten! Milyen tökéletesen elsepri a győztes mindazt, ami ellenállni merészel! Egyedül áll, diadalmasan, és zsákmánya betölti a világmindenséget. Mikor mindezt megcselekedte, nem maradt ellenség, hogy harcolnia kelljen, és nem maradt ítélet, amit viselnie kellene. Nem kell többé Istennek kizárnia az embereket a mennyből. Szeretete kifizette az árat teljesen, és megnyugszik ezen a befejezett művön. Ezt a helyet Golgotának hívják; és a győztes a mi Urunk, Jézus Krisztus!
   Ezen a helyen Ő egyedül, magányosan, Istentől és emberektől elhagyatva volt, rosszakaratú, látható és láthatatlan, természetes és szellemi ellenségektől körülvéve. A Kolosséiakhoz írt levélben ez a néhány vers az Ő örök győzelmének emlékműve.
   Az Úr Jézus a kereszten elvégzett hatalmas művében biztosította azt az alapot, amelyen Isten megbocsáthatja "minden bűnötöket", 13.v. (Rev. Károli), és eltörölte a minket terhelő adóslevelet úgy, hogy soha semmi nem kerülhet újra elszámolásra, 14. v. Aztán kisemmizte a szellemi bitorlókat, és megfosztotta őket attól, ami jogszerűen az Övé, 15. v. Ő a Győztes, és ez a Golgota győzelme.
   A tegnapi elmélkedésünkben azok a fejedelemségek és hatalmasságok, amelyeknek Ő a Feje, igazak. Azok, amelyek felett itt diadalmaskodott, H. C. G. Moule szerint "a gonosz félelmetes hierarchiája". Félelmükben visszatántorodtak, amikor Ő felemeltetett a magasságba. Legyőzve örök sorsukra várnak, miközben az emberek áldják a Diadalmast, és birtokba veszik azt a jutalmat, amelyet Ő szerzett meg számukra a Golgotának nevezett helyen.

Kol. 2.12-15 Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.