Skip to main content

10.07 Közbenjáró

Dátum: 
2019.10.7

1Timóteus 2,3-7

KÖZBENJÁRÓ

   Ha át kell hidalni a szakadékot Isten és emberek között, akkor közbenjáróra van szükség. A közbenjáró kapcsolatba lép mind Istennel, mind az emberekkel, megértve és együtt érezve mindkét féllel. Közbenjár köztünk és Isten között, hogy békességet teremtsen, helyreállítsa a barátságot, és szövetségi közösséget hozzon létre közöttünk, amelynek feltételeit teljesíteni tudjuk, és Isten azt elfogadhatja.
   Hol található valaki, aki ezt meg tudja tenni? Az emberi történelem még nem produkált ilyet. Ki tölthetne be ilyen pozíciót és tudná végrehajtani a feladatot hiba nélkül? Jób a maga napjaiban ezért kiáltott, "Döntőbírónak" nevezve Őt, valakinek, aki képes közte és Isten között állni, hogy "közbenjárója" legyen. Nem talált senkit alkalmasnak erre a pozícióra, és világossá tette; érzi, hogy a kérésére lehetetlen választ találni, Jób 9,33.
   A helyzet tehát reménytelen, ha azt várjuk, hogy az emberiség biztosít majd ilyen közbenjárót. Erőforrásaink szánalmasak. Arra találhatunk jó embert, hogy emberekhez és emberekért beszéljen, de Isten előtt képviselni a dolgokat, az örökre meghaladja lehetőségeinket.
   A mai igeszakasz arra emlékeztet bennünket, hogy van Istenünk, aki Megváltó Isten, és az a vágya, hogy minden ember üdvözüljön. Tökéletesen bízhatunk Őbenne, hogy biztosítja mindazt, ami szükséges lesz ahhoz, hogy megvalósítsa azt az áldást, amit mindenkinek adni akar, és mindenkinek legyen esélye annak elnyerésére.
   Csak Isten felelhet meg Istennek, és csak tökéletes ember állhat meg Őelőtte. Így felhangzott a kérdés, talán még az idő kezdete előtt: "Kit küldjek el, és ki megy el nékünk?" Ézs 6,8 (Rev. Károli). Amikor Isten az első embert létrehívta, már akkor a második Emberre, az utolsó Ádámra gondolt, akit később fog behozni, hogy legyen "egyetlen közbenjáró Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus".
   Isten biztosította a Közbenjárót! Az Úr Jézus az Ő halálában eljött közénk és Isten közé, lehetővé téve a harmónia helyreállítását, amelyet a bűn megtört. Hogy ezt megtehesse, emberré lett, és kapcsolatot létesített velünk. "Ó, micsoda szeretet, amely megrajzolta az üdvösség tervét!"

1Tim. 2.3-7 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.