Skip to main content

10.08 Testben Megjelent Isten

Dátum: 
2019.10.8

1Timóteus 3,16

TESTBEN MEGJELENT ISTEN (Károli)

   Hogyan tudjuk akár elkezdeni is annak a titoknak a szemlélését, amely ma előttünk áll. A láthatatlan Isten, aki örökkévaló, akit a menny be nem fogadhat, láthatóvá vált emberi (hús)testben, mint Ember az emberek között, behatárolva egy testben, és alávetve az idő múlásának. Mégis ezt tette. Mivel járt ez az Ő számára, és mit jelent ez most nekünk?
   Számára ez megüresedést jelentett. Megüresedést dicsőségének minden külső megjelenésétől és fizikailag megkülönböztethetetlenné lételt saját kezének teremtményeitől. Elhagyva otthonának örömét, tisztaságát és kedvességét, lejött egy olyan világ fájdalmas haláltusájába, amely megsebesült a bűn következtében. Elhagyta a mirha, aloé és kasszia mennyei illatait, amelyek illettek a tökéletességhez, halálunk és pusztulásunk orrfacsaró bűzéért, Zsolt 45,9. Az elefántcsont palotákból és az örök trónról eljött egy állatok számára készült, szénával töltött jászol menedékébe. Az örök élet helyéről lejött a mi helyünk sötét tartományaiba, ahol az élet rövid, és a sír sohasem elégszik meg.
   Ez számára olyan megtapasztalást jelentett, amellyel soha azelőtt nem rendelkezett; "testet alkottál nekem", Zsid 10,5. Most "tanulja az engedelmességet", és jár az Atya akaratának való alárendeltség ösvényén, Zsid 2,9. Noha megtapasztalása egyetlenszerű, Ő is felnövekedett és kifejlődött, mint gyermek, fiatal és felnőtt, ahogyan mi. Volt meg nem értett, megvetett, kinevetett és elhagyatott. Részesévé vált minden emberi megtapasztalásnak anélkül, hogy bűnbe esett volna, és mindezek által kedvességének jó illatát hordozta. Emberi élet sohasem volt ugyanilyen azóta. Ez csupán néhány dolog, hogy mit is jelentett ez számára.
   Akkor valójában mit jelent ez számodra és számomra, kedves hívő testvérem? Krisztus ismét a mennyben van, és magával vitte emberi mivoltát! Isten lakóhelyén egy valóságos, látható Ember van, és ismeri, milyen a mi világunkban élni. Mindezt a tapasztalatot megtartotta, tökéletes jóindulattal irántunk, és mint nagy Főpapunk, állandóan közbenjár értünk, teljes megértéssel, Zsid 4,14-15. Ez azt jelenti, hogy egy napon odajutva meglátjuk kedves arcát; mi vagyunk a sok fiak, akiket otthonába visz, az Atya házába, örök nyugvóhelyünkre.

1Tim. 3.16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.