Skip to main content

10.11 Élőknek és Halottaknak Ítélője

Dátum: 
2019.10.11

2Timóteus 4,1-5

ÉLŐKNEK ÉS HALOTTAKNAK ÍTÉLŐJE

   Itt van az apostolnak egy másik, komoly megbízatása számunkra, amit ma figyelembe kell vennünk. Annak a felelősségnek a részleteiről van szó, amit Timóteusra bízott rá a saját előre látható, világból való távozásának a fényében, 6. v. A megbízatás részeként Pál hangsúlyozza Timóteus arra vonatkozó teljes felelősségét, hogy számot kell adnia arról, hogyan teljesítette a kötelességét, és a szövegből kiolvasható ez a cím: "az élőknek és halottaknak ítélője". Mindez nagyon szívhez szóló számunkra.
   Pál szavai nemcsak azt mondják el, hogy ki az Ítélő, hanem azt is, hogy mikor fogja végrehajtani ezeket az ítéleteket, amelyekre ki van jelölve. Ezek a dolgok sokkal részletesebben le vannak írva a Szentírás egyéb helyein, így itt csak az alapok vannak megállapítva, nem az egyes események.
   Az a tény, hogy Istennek programja van az ítéletre, némelyek számára riasztó lehet. Ő azonban e szerint a terv szerint munkálkodik, ezt pedig megismertette. Ábrahám azt a címet adta Istennek, hogy "az egész Föld Bírája", 1Móz 18,25. Az Úr Jézus világossá tette, hogy az Atya az ítélet teljes végrehajtását az Ő kezére bízta, Jn 5,22. Pál bátran hirdeti, hogy Isten "kijelölt egy napot, amelyen meg fogja ítélni a világot", és Krisztus lesz az, akin keresztül végrehajtja, Csel 17,30-31.
   Az Úr Jézus lesz a Bíró. Az a kifejezés, hogy "az élők és a halottak", magában foglalja, hogy meg fog ítélni némelyeket, miközben még élnek, vagyis azokat, akik még nem haltak meg, és azokat is, akik már meghaltak. Ez felöleli az egész emberiséget, mert valamennyien benne vagyunk egyik, vagy másik csoportban. Szóval, senki sem fogja elkerülni Isten ítéletét.
   A cím mindenre kiterjedő, de az ítéletek különböznek időben és helyben. Ami az üdvözülteket illeti, semmilyen bűnökért való ítéletről nem lehet szó. Hála legyen Istennek, értünk az Úr Jézus szenvedett, amikor a kereszten meghalt. Azonban mi is alá vagyunk vetve értékelő ítéletnek, ami a szolgálatot illeti, és ezt nem szabad elfelednünk, 1Kor 3,12-13.
   Ez az idő a küszöbön áll. Ő készen áll az ítéletre. Már semminek nem kell teljesülnie, mielőtt ezek az események kibontakoznak.

2Tim. 4.1-5 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.