Skip to main content

10.15 Teremtő

Dátum: 
2019.10.15

Zsidók 1,2.10-12

TEREMTŐ

   Elképzeltétek-e valaha, hogy nézhet ki egy angyal? Akik látták őket, félelemmel vegyes tisztelettel szemlélték fenséges alakjukat és ragyogó megjelenésüket. Leborultak előttük, ahogyan János, aki imádásra is kész volt, csakhogy azonnal szóltak neki, hogy ne tegye. Milyen lehet a "mennyei sereg", ha csupán egy is annyira félelmetes? Ők szellemek, és a tűz szolgái, akik állandóan Isten trónjának szolgálatával foglalkoznak.
   Néztél-e fel valamikor a tiszta éjszakai égboltra, arra gondolva, hogy "hol lehet ennek a vége?" Csillogó világok megszámlálhatatlan sokasága van ott, amelyek változatlanul visszaragyognak ránk a fekete térből. A vég nélküli tündöklő ragyogás sok ismeretlen csodája foglalja el az égboltnak akár csak egyetlen négyzetcentiméterét is.
   Nézted-e a lángoló naplementét, vagy a hömpölygő tengerárt, amely a szikláknak csapódik, vagy a frissen hullott hó dicsőségét, amely olyan puhává és fehérré teszi a földet, mint semmi más? Megálltál-e, hogy érezd a Nap melegét az arcodon, vagy beszívd a virágok illatát, melyet a tavaszi szellő hordoz? Ezek mind okot adnak arra, hogy áldjuk a Teremtőt, aki a szavával létrehívta, és fenntartja hatalmával mindnyájukat.
   Isten ezekről mégis ezt mondja: "Azok elpusztulnak,... mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha, elváltoznak." Az igazság az, hogy még elképzelni, vagy megpróbálni sem tudjuk, hogy összehasonlítsuk a Teremtő dicsőségét a teremtésével. A teremtés nyújt egy kevés segítséget, hogy megragadjuk az Ő örökkévalóságát. Ott volt a kezdetben. Ő nem akkor vette kezdetét, mert neki nincs kezdete! Ő ugyanaz marad. Ő mozdíthatatlan és változhatatlan. A teremtés nem az. Amikor minden elmúlik, Ő még létezni fog, mert Ő volt, és élni fog örökké.
   Mivel azonban Ő hozott létre mindent, minden az Ő kezének nyomát viseli. Mind tőle függnek, általa léteznek. Ő szabja meg időszakaikat, és rendeli el körforgásukat.
   Ma nyugodjunk meg abban, hogy Ő mint Teremtő, hű lesz teremtéséhez, és amikor eljön az idő, hogy összegöngyölítse azt, és belevigye az új, örök teremtésbe, saját terve és szándéka szerint fogja azt megtenni." "Imé, mindent újjá teszek." Halleluja!

Zsid. 1.2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
Zsid. 1.10-12 És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek; Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak. És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.