Skip to main content

10.16 Isten Dicsőségének a Kisugárzása

Dátum: 
2019.10.16

Zsidók 1,3; János 1,14

ISTEN DICSŐSÉGÉNEK A KISUGÁRZÁSA

   Isten dicsőségét meglátni bizonyára félelmetes dolog. Az Apostolok cselekedetei 7. fejezetének 2. verse szerint a dicsőség Istene megjelent Ábrahámnak, amikor ő még bálványimádó volt a kaldeus Úr városában. Ez a látomás teljesen átalakította őt, hogy Istennek szánja életét, és higgyen abban az Istenben, aki megjelent neki.
   Mózes ezt kérte Istentől: "Mutasd meg nekem a te dicsőségedet", 2Móz 33,18. Az isteni válasz megengedte Mózesnek, hogy egy kijelölt helyről, hátulról láthassa meg Őt, az Isten dicsősége el fog vonulni "mellette". Ennek eredményeképpen Mózes arca annyira ragyogott, hogy Izráel fiai nem voltak képesek ránézni, és el kellett takarnia az arcát, amíg a visszatükröződő dicsőség el nem halványult, 2Kor 3,7-13!
   Ha ezek a dolgok így vannak, hogy értsük a mai isteni címet? Krisztus "Isten dicsőségének a kisugárzása"!
   Először tudnunk kell, hogy mi Isten dicsősége. Ez bizonyára nem csupán annak a világosságnak az átható fényessége, amely az Ő jelenlétében szüntelenül ragyog. Mózes feltehetőleg nem tudta, hogy mit szeretett volna látni, így tanulhatunk abból, amit Isten Mózesnek feltárt a dicsőségéből. Hirdette, hogy az Ő dicsőségét "jóság, kegyelem és irgalom" isteni tulajdonságai képezik. De ez csak néhány jellemző. Isten dicsősége az isteni tulajdonságok kifejeződése a maguk teljességében! Az Ő dicsősége az, ami Ő maga.
   Nos, az Úr Jézus ennek a dicsőségnek a "kisugárzása". A szót fordítani lehet ragyogásnak, kisugárzásnak, kiragyogásnak, vagy felragyogásnak. Tehát Krisztus az Ő lényegi fenségében az isteni létező egyedüli kifejezője és bemutatója. Mindaz, ami Isten a maga fenségében és dicsőségében, egyedülálló módon látható a Fiúban. Kicsoda tagadhatja az Ő istenségét, ha ez így van?
   A Zsidókhoz írt levél írója szembeállítja a múlt időben hangzott prófétai bizonyságtétel alig látható, pislákoló lámpását Istennek a Fiában adott teljes fényű kijelentésével. János ezt mondja: "és láttuk az Ő dicsőségét", de ez csak addig volt látható, amíg itt volt (hús)testben. Egy napon majd szemlélni fogjuk az Ő dicsőségét elhomályosítatlanul és megdicsőült testben.
   Pál hasznos feladatot ad szívünknek, amikor megállapítja, hogy csak akkor formálódunk át ugyanarra a képmásra, ha szemléljük "az Úr dicsőségét", 2Kor 3,18.

Zsid. 1.3 Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.